Menu

Generalitat De Catalunya

Provincie Catalonië implementeert een risicoregister

Generalitat De Catalunya

De Zorgafdeling van de 'Generalitat’ implementeert een gezondheidszorg risicoregister voor de volledige Catalaanse provincie. Het project bestaat uit een ‘blame free’ incident meld- en managementsysteem met als doel een zelflerend systeem van continue verbetering te creëren voor de acute ziekenhuizen. De technische ondersteuning wordt verzorgd door Antares Consulting en Áliad (expert in EFQM).

Volgens Josep Davins, algemeen vice-directeur van de Zorgdiensten, is dit project de verlenging van de zogenaamde 'Alliantie voor patiëntveiligheid' onder leiding van de stichting Fundación Avedis Donabedian (FAD). Deze stichting won in 2009 de openbare aanbesteding om functionele eenheden te creëren om de patiëntveiligheid in 20 ziekenhuizen (uiteindelijk 23) te beheren. In 2010 resulteerde dit in de implementatie van een zelfontwikkeld (met behulp van het Ministerie van Volksgezondheid) meldsysteem.

Aan het eind van 2011 werd een aanbesteding gepubliceerd om het programma uit te breiden tot alle openbare ziekenhuizen van Catalonië. Deze aanbesteding is gewonnen door Antares en Áliad, met het Nederlands software-platform TPSC Cloud™. Alle 69 ziekenhuizen hebben zich op vrijwillige basis aangesloten bij dit project. Na de analyse- en trainingsfase is de nieuwe software tool door de ziekenhuizen in gebruik genomen. Hospital Clinic en Sant Pau, gevestigd in Barcelona, Spanje, hadden de tool reeds met succes getest.

“We willen een minimum waarborgen voor alle instellingen, maar ook de meer progressieve centra niet vertragen.”

"Het platform, gefinancierd door 'Salud', levert zowel op microniveau (voor de ziekenhuizen) als op macroniveau (strategie van de centrale Zorg Afdeling) zeer nuttige informatie op; initieel zullen 40 centra starten met de software, maar we verwachten dat dit zal oplopen tot 90% van het netwerk. De overige instellingen zal om geaggregeerde informatie gevraagd worden om het risicoregister te vullen voor de gehele provincie", aldus Davins.

Eduard Portella, algemeen directeur van Antares, licht toe, "We willen een minimum waarborgen voor alle instellingen, maar ook de meer progressieve centra niet vertragen". Dit platform maakt het mogelijk te standaardiseren, maar ook om te personaliseren. Elk centrum kan het systeem aanpassen aan hun eigen behoeften om hun eigen doelstellingen te bereiken.

Julio Gonzalez, algemeen directeur van Áliad, verklaarde dat de 23 ziekenhuizen die verbonden waren aan het oorspronkelijke project meer geavanceerd zijn, maar de nieuwe tool zal voldoen voor alle organisaties. De tool is zeer compleet en zeer praktisch.

Een uniek software platform

De basis voor het project is TPSC Cloud™ en toegepast door alle Catalaanse ziekenhuizen voor patiëntveiligheid en risicomanagement. TPSC Cloud™ omvat het melden van incidenten, de analyse en beheer. Daarnaast betreft het de definitie, planning en controle van verbeteracties en ook document management, voor het creëren, beheren en het bijwerken van de gezondheidszorg gerelateerde documenten. De applicatie is ook in gebruik genomen door de gezondheidscentra van de provincie Asturië.

Een project met zes doelstellingen

Eduard Portella, Antares, vat de zes specifieke projectdoelstellingen samen:

  1. Definiëren van een patiëntveiligheidsmodel op basis van EFQM.
  2. Ontwikkelen van functionele veiligheidseenheden in alle Catalaanse centra.
  3. Implementeren van een gestandaardiseerde methodologie en indicatoren ter bewaking en verbetering van de resultaten.
  4. Toepassen van ‘best practices’.
  5. Een integraal management systeem van alle centra en gezondheidsafdeling.
  6. Trainen van de professionals.