Menu

Het is de Week van de RI&E!

15-19 juni 2015

Het is de Week van de RI&E!Bewust ondernemen tijdens de Week van de RI&E 01 juni

Van 15-19 juni 2015 organiseert Steunpunt RI&E de eerste ‘Week van de RI&E’ met als thema ‘Bewust ondernemen’. Deze week organiseren branches, adviseurs, opleiders en andere intermediairs door het hele land activiteiten die gerelateerd zijn aan de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De krachten worden gebundeld om ondernemers bewust aan de slag te laten gaan met de risico’s op het gebied van veilig en gezond werken.

Bewust ondernemen

Bij bedrijfsrisico’s denken ondernemers al snel aan financiële risico’s, terwijl een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers én materieel. Bovendien levert een veilige en gezonde werkplek voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (=productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken ook andere processen vaak beter op de rit te hebben.

De feiten op een rijtje:

  • Ongeveer 50% van de bedrijven in Nederland heeft een getoetste RI&E. Bij bedrijven tot 25 medewerkers is dit ca. 44%, bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers is dit ca. 90% (bron: InspectieSZW – Monitor Arbo in Bedrijf 2014);
  • De blootstelling aan risico’s als fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting en blootstelling aan stoffen, lawaai en gevaarlijk werk zijn de afgelopen 6 jaar niet gedaald (Arbobalans 2014);
  • Het werkgerelateerde verzuim kostte bedrijven in 2012 ongeveer 5 miljard Euro. (Arbobalans 2014);
  • De geschatte kosten van aan beroepsziekten toe te schrijven verzuimdagen bedragen in totaal circa 1,2 miljard Euro per jaar (Arbobalans 2014). 

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met MKB Nederland en de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.

TPSC's Digitale RI&E

In het kader van dit initiatief besteedt The Patient Safety Company extra aandacht aan de Digitale RI&E applicatie. De Digitale RI&E digitaliseert het gehele RI&E-proces; van het voorbereiden van de inventarisatie tot aan het borgen en uitvoeren van resulterende maatregelen. Verkrijg inzicht in de risico’s en behoud overzicht op de status van alle (deel-)RI&E’s en hieruit voortgekomen maatregelen. Voor meer informatie over deze applicatie, klikt u hier of neemt u contact op voor een geheel vrijblijvende demonstratie op lokatie.

Bron: www.weekvanderie.nl