Menu

Nieuwe TPSC-klant: Veiligheidsregio NHN

Multidisciplinair leren van incidenten

Nieuwe TPSC-klant: Veiligheidsregio NHNMultidisciplinair leren van incidenten 12 februari

Over Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

“Samen Hulpvaardig”

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging van de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, Risico- en Crisisbeheersing, de Gemeenschappelijke Meldkamer en Ambulancezorg Noord-Holland Noord. De organisatie coördineert de inspanningen op het gebied van veiligheid in de regio Noord-Holland Noord.

Multidisciplinair leren van incidenten

Veiligheidsregio NHN streeft ernaar om continu de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren, zowel voor de hulpverleners als de burgers. De inzet van de verschillende hulpdiensten wordt uitvoerig geanalyseerd. Vindt er tijdens de inzet een ongeval plaats of is er sprake van agressie? Dan wordt dit gemeld. Leermomenten die hieruit voortkomen worden organisatie-breed doorgevoerd en protocollen worden – indien nodig – hierop aangepast.

Waarom TPSC Cloud™?

Deze multidisciplinaire aanpak vraagt om een centraal kwaliteitsmanagement systeem. Veiligheidsregio NHN wilde daarom af van de decentrale, veelal analoge, registratie en analyse van incidenten en verbeteracties. De wens was één veilig digitaal systeem waarmee incidenten en verbetervoorstellen door de gehele organisatie op een eenduidige, gebruiksvriendelijke manier kunnen worden gemeld, geregistreerd, gemonitord en gerapporteerd.

“We hebben de markt uitvoerig verkend. Hieruit bleek de software van The Patient Safety Company het meest geschikt voor onze organisatie, mede vanwege hun brede ervaring in de ambulancezorg.”

Oliver McLean, Adviseur ICT

 Veiligheidsregio NHN maakt gebruik van de volgende TPSC Cloud™ applicaties:

  • Incident Management – De totaal oplossing voor het melden, analyseren en voorkomen van incidenten en bijna-incidenten.
  • Improve 2.0 – Het digitale verbetervolgsysteem waarin verbetermaatregelen vanuit de hele organisatie samenkomen, verantwoordelijken worden toegewezen en de uitvoering wordt gemonitord.

Meer informatie:  

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op of vraag geheel vrijblijvend een online demonstratie aan. Maak kennis met de software en ontdek de vele mogelijkheden.

Demo aanvragen