Menu

Een uniek VMS voor de RAV's

Een uniek VMS voor de RAV'sRealiseer een eenduidige manier voor het registeren, opvolgen en beheren van diverse kwaliteitsaspecten. 19 februari

Binnen de RAV’s zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) vormt voor veel RAV’s de basis om patiëntveiligheid te kunnen borgen. 9 van de 25 regio’s maken hiervoor gebruik van TPSC Cloud™ van The Patient Safety Company.

Veilig Incidenten Melden en structureel verbeteren met TPSC Cloud™

TPSC biedt de totaaloplossing voor het melden, analyseren en voorkomen van incidenten en bijna incidenten.

  • Incidenten worden gemeld via een online, mobile-first meldformulier.
  • In de back-office wordt de melding opgevolgd; risico’s worden geprioriteerd en geanalyseerd.
  • Het systeem genereert real-time managementinformatie en maakt trends zichtbaar.
  • Resulterende verbeteracties worden automatisch vastgelegd en opgevolgd in TPSC’s verbetervolgmodule, Improve 2.0.
  • Daarnaast kunnen medewerkers op eigen intitiatief verbetervoorstellen indienen.

Multidisciplinair werken aan kwaliteit en veiligheid

Maar kwaliteit en veiligheid kent meer aspecten dan het melden en leren van incidenten. Idealiter worden deze aspecten beheert in één centraal VMS. Op deze manier worden gegevens organisatie-breed op een eenduidige manier geregistreerd, opgevolgd, gerapporteerd en beheerd. TPSC Cloud™ is een modulair systeem waarmee dit mogelijk is:

We vertellen je er graag meer over! Vraag geheel vrijblijvend een demonstratie op locatie aan:

Demo aanvragen