Skip to content

eBook: Incident Management

Van registreren naar optimaliseren van het zorgproces

In de laatste 10 jaar is er meer aandacht gekomen voor het borgen van veiligheid in de zorg. De digitalisering van het melden, registreren en analyseren van incidenten heeft op een positieve manier bijgedragen aan het functioneren van VIM-commissies.

eBook Incident Management

Helaas laten zorginstellingen ondanks alle mogelijkheden belangrijke kansen liggen op het gebied van cyclische analyses die zorgen voor een continue verbetering van het zorgproces. 

In dit e-book wordt behandeld:

  • Hoe de omslag te maken van registeren naar analyseren van incidenten;
  • Welke verschillende instrumenten u hiervoor kunt inzetten;
  • Zodat inzichtelijk wordt waar zich de zwakke schakels bevinden;
  • En u het zorgproces kunt optimaliseren en deze ervaringen kunt delen;
  • Welke rol het afdelingshoofd en de kwaliteitsmanager hierin spelen;
  • Een casus van de scopie afdeling;
  • Hoe The Patient Safety Company kan assisteren in dit proces.

Ja, ik wil graag het eBook downloaden