Skip to content

Software voor je incident analyses

Always_Events_stel_de_patient_central

Onze incident management software is dé oplossing voor het analyseren van (bijna-)incidenten in bij zorginstellingen.

Met deze totaaloplossing voor incident management komt alle data van (bijna-) incidenten bij elkaar in één centrale database. Vanuit deze database kunnen trends gesignaleerd worden, die vervolgens input kunnen leveren voor een diepgaande incidentanalyse wat kan bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid.

Uit studies naar calamiteiten weten we dat deze vaak worden veroorzaakt door een reeks gebeurtenissen, ook wel bijna-incidenten. Wanneer organisaties niet kijken naar de bijna-incidenten blijven kansen tot verbetering onbenut, omdat deze veel informatie geven over de zwakke schakels in een proces.

Door al je (bijna-) incidenten centraal te registreren heb je uiteindelijk voldoende data om trends te ontdekken, bijvoorbeeld welke type incidenten vaker voorkomen. Dit is interessante management informatie om te gebruiken bij het besluiten over welke verbeteringen prioriteit moeten krijgen.

Incident analyses binnen het TPSC platform

Binnen de incident management applicatie krijg je gemakkelijk en snel inzicht in oorzaken. Zo heb je geïntegreerde grafische tools tot je beschikking, kun je trendanalyses van geclassificeerde oorzaken uitvoeren en kan een analyserapport automatisch worden gecreëerd.

De volgende vier bekende analysemethoden kun je onder andere uitvoeren binnen ons platform:

 1. SIRE-methode;
 2. Ishikawa (visgraatdiagram);
 3. PRISMA-analyse (oorzakenboom);
 4. FMEA (prospectieve risico-analyse).

Lees meer over deze mogelijkheden met onze software voor het analyseren van incidenten.

Meer weten over de mogelijkheden met onze software?

Vraag een online demo aan of bespreek je wensen vrijblijvend met een specialist.

De impact van je incident management oplossing

Bij een juiste implementatie van je digitale incident management oplossing zal de impact door je hele organisatie merkbaar zijn. Hieronder een overzicht van enkele resultaten die je kan bereiken:

 1. 1
  De betrokkenheid van medewerkers bij incidenten zal toenemen en hiermee de bereidheid om (bijna-)incidenten te melden;
 2. 2
  De efficiëntie in je organisatie neemt toe doordat informatie digitaal en centraal beschikbaar is;
 3. 3
  De kwaliteit van je organisatie en dienstverlening neemt toe door te leren van (bijna-)incidenten en verbeteringen door te voeren in je processen;
 4. 4
  De leereffecten in je organisatie worden steeds groter doordat afdelingen ervaringen en verbetervoorstellen gaan uitwisselen;
 5. 5
  Er ontstaat een veilige werkplek voor werknemers, met minder risico's voor andere betrokkenen en de directe omgeving;
 6. 6
  De faalkosten (bij risicovolle projecten) nemen af doordat er snel bijgestuurd kan worden en werkzaamheden minder lang stil hoeven te liggen;
 7. 7
  De winstgevendheid van je organisatie gaat omhoog door de combinatie van bovenstaande factoren.
Gratis eBook

Download Incident Management eBook

Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

ebook-cover-incident-management

Onze gewaardeerde klanten zijn onder andere: