Skip to content

Registratie van agressiemeldingen

Always_Events_stel_de_patient_central

Onze applicatie voor agressiemeldingen is dé oplossing voor het verwerken en analyseren van agressiemeldingen.

Wanneer je organisatie zich inzet voor een veilige werkomgeving draagt dat ook bij aan het verhogen van de medewerkerstevredenheid. Helaas hebben werknemers soms te maken met agressie door cliënten, patiënten of familieleden. Ontwikkel maatregelen om de agressie tegen je medewerkers tegen te gaan en laat zien dat hun veiligheid belangrijk is! Start daarom met een centrale registratie van uitingen van agressie.

Lees meer over het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit in de zorg op onze Themapagina Patiëntveiligheid.

Hoe werkt deze applicatie?

Met de applicatie Agressiemeldingen kan eenvoudig een online formulier in elkaar worden gezet. En voor de opvolging van een melding kun je een workflow voor automatische opvolging instellen, naar de wensen van je organisatie. Desgewenst kan een specialist van The Patient Safety Company hierbij helpen. Zodra er een situatie heeft plaatsgevonden worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Een medewerker gaat bijvoorbeeld op het intranet naar het digitaal formulier om een melding te doen. Hij/zij zal het eenvoudig in gebruik vinden doordat alleen die vragen getoond worden die relevant zijn voor de specifieke situatie. Hierbij ‘kijkt’ het formulier naar de antwoorden op eerdere vragen. Ook kan er (bij inloggen) gekeken worden naar de voortgang van een eerder gedane melding.
  2. Kopieën van de melding kunnen naar wens worden verstuurd naar afdelingshoofden of een speciale commissie. De rechtenstructuur en de automatische workflow is eenvoudig op maat te maken naar de wensen van je organisatie. En omdat organisaties voortdurend veranderen kun je dit later uiteraard weer eenvoudig wijzigen.
  3. De geregistreerde data kunnen op vele manieren bekeken worden en overzichten op het zogenaamde ‘dashboard’ geven snel inzicht in de situatie. Bekijk alle data vanuit verschillende invalshoeken en rapporteer aan het management. Zo toon je waar de organisatie de kwaliteit en veiligheid kan verbeteren.
  4. En als je die volgende stap naar verbetering wilt zetten? Maak in onze Improve 2.0 applicatie direct verbeteracties aan en monitor deze voortgang. Het TPSC CloudTM platform maakt het mogelijk om verschillende applicaties eenvoudig met elkaar te integreren. Zo hoeft er geen data handmatig overgezet te worden.
Meer weten over de mogelijkheden met onze software?

Vraag een online demo aan of bespreek je wensen vrijblijvend met een specialist.

'Second victim'

In de zorgsector wordt de term 'second victim' gehanteerd. Door de impact die een incident met een patiënt kan hebben op de zorgverlener zelf, wordt deze medewerker ook wel aangeduid als 'second victim'. Het komt bijvoorbeeld voor dat zorgverleners langdurig angstig zijn of zelfs kenmerken van een posttraumatisch stresssyndroom vertonen.

Onze peer support applicatie faciliteert het complete proces van de second victim identificeren, benaderen en in contact brengen met een peer, tot de documentatie en evaluatie van de geleverde nazorg.

Ook buiten de zorg is deze applicatie voor peer support interessant om je medewerker goed op te vangen na een agressiemelding.

Download Incident Management eBook

Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

ebook-cover-incident-management

Onze gewaardeerde klanten zijn onder andere: