Skip to content

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 26 april 2024.

Wij, The Patient Safety Company, respecteren de privacy van iedereen die met ons in contact komt. Persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt vertrouwelijke behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacy- en cookieverklaring wordt beschreven hoe The Patient Safety Company met persoonsgegevens omgaat.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

 

Contact en klachtafhandeling

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt, het contactformulier op de website invult, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Zakelijke informatie (indien u vanuit zakelijk oogpunt contact opneemt)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij slaan deze contactmomenten met de door u verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van uw klacht. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

Nieuwsbrieven

Via onze website kunt u zich, door hiervoor uw toestemming te geven, aanmelden voor de nieuwsbrief van The Patient Safety Company. Wij versturen 2- maandelijks per e-mail een nieuwsbrief met daarin met relevante informatie over patiëntveiligheid, incident management en kwaliteitsverbetering van The Patient Safety Company.

Hiervoor verwerken wij uw naam en e-mailadres.

Wij bewaren uw gegevens totdat u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief.

 

Aanvragen demo

Mocht u meer willen weten over onze dienstverlening, dan kunt u online een demo-aanvraag indienen via ons aanmeldformulier. Deze gegevens hebben wij nodig om uw verzoek in behandeling te nemen, omdat u ons heeft gevraagd om contact op te nemen over onze diensten. Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de door u gegeven opdracht.

Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijke contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • IP-adres
 • Eventueel informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren deze informatie tot een jaar in verband met het offertetraject dat kan plaatsvinden naar aanleiding van de demo.

 

Leveren van onze diensten

Op het moment dat de demo van onze software u bevalt, en u besluit onze dienst af te nemen, hebben we aanvullende gegevens van u nodig. Wij gebruiken deze gegevens vanwege het gerechtvaardigd belang dat wij hebben om de overeenkomst die wij met uw organisatie aangaan uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijke contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

Uw gegevens bewaren wij in het geval van een overeenkomst tot 2 jaar nadat de dienstverlening stopt. Financiële gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Referenties

Op onze website presenteren wij verschillende referenties over onze diensten, ook wel: klantcases. Wij proberen u op deze manier een volledig beeld te geven van onze producten/diensten en hoe onze klanten het gebruik daarvan in de praktijk beoordelen. Wij verwerken gegevens op basis van toestemming van de recensenten. Deze toestemming kan te allen tijde gemakkelijk weer ingetrokken worden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze privacy- en cookieverklaring te vinden zijn.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam van de recensent
 • Naam van de organisatie waar de recensent werkzaam is
 • Eventueel persoonsgegevens als inhoud van de klantcase

Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. Wij bewaren de gegevens totdat u uw toestemming intrekt voor het publiceren van de klantcase.

 

Partner worden

We zijn altijd bezig om onze The Patient Safety Company-netwerk uit te breiden met partners die zorginstellingen helpen bij de inzet van kwaliteit- en risicomanagement software, voor het verbeteren van veiligheid en kwaliteit. Via onze website is het mogelijk om een aanvraag in te dienen om partner te worden. Om uw bedrijf als partner te overwegen, hebben we wel enkele persoonsgegevens nodig. Deze verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang dat we hebben, namelijk het belang om uiteindelijk de overeenkomst met het bedrijf om partner te worden uit te voeren.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijke contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • IP-adres
 • Eventueel informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren deze gegevens voor de duur van de samenwerking, en tot één jaar na beëindiging van onze samenwerking. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Werken bij The Patient Safety Company

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.  

Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventueel Salarisindicatie
 • Eventueel opgegeven referenties
 • Eventueel overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Let op: een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn. Wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken.

Naast een social media- en Google-onderzoek kan ook een assessment onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Voor bepaalde functies is het namelijk noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat sollicitanten over bepaalde kwaliteiten beschikken die belangrijk zijn voor de betreffende functie. Mocht een assessment noodzakelijk zijn, zullen we u voorafgaand aan het assessment informeren over de manier waarop wij met uw gegevens voor dit doeleinde zullen omgaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

The Patient Safety Company verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is:

 • voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf);
 • omdat wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • omdat wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken.

 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartij
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners en incassobureaus
 • Partners
 • Externe consultants en tussenpersonen
 • Overheidsdiensten (o.a. de Belastingdienst, gemeenten)

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om uw privacy te beschermen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van The Patient Safety Company. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hierbij worden met name het IP-adres, het tijdstip van opvragen en de gegevens de uw browser meestuurt geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Dit alles om de website te kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om u gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).

 

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van u verzamelen:

 • Naam
 • Schermweergave opties
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

 • COOKIE;ENTITEIT; WAARBORGEN
  SOORT
  DOEL
  BEWAARTERMIJNEN
 • Google Analytics 
  _ga_#, _ga, _gat, _gid
  Google LLC, Verenigde Staten 
  Privacyverklaring

   

  Analytisch

  Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

  Maximaal 2 jaar

 • HubSpot 

  _cf_bm, MessagesUtk

  AnalyticsSyncHistory

  _hpml, _pto.gif , _ptq.gif

  Hubspot, Inc., Verenigde Staten 

  Privacyverklaring 

   

  Functioneel/

  Analytisch/

  marketing

   

  Om een beter beeld te krijgen van het bezoekersgedrag op onze website, maken wij gebruik van de cookies van HubSpot. Ook gebruiken wij cookies van Hubspot om onze online advertenties te verbeteren en de effectiviteit van advertenties te meten.

  Maximaal 180 dagen of persistent

 • CloudFlare

  _cfruid

  CloudFlare, Inc., Verenigde staten

  Privacyverklaring

   

  Functioneel
  Deze cookie maakt deel uit van de diensten van Cloudflare, waaronder load-balancing, levering van website content en het serveren van DNS-verbinding voor website-exploitanten.
  Sessie
 • LinkedIn

   bscookie

  Li_gc

  lidc

  AnalyticsSyncHistory

  Bcookie

  UserMatchHistory

  LinkedIn Corporation, Verenigde Staten

  Privacyverklaring

   

  Functioneel/

  Analytisch/

  Marketing

  Deze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

  Het advertentieaanbod wordt hiermee verbreedt. Door het verzamelen van klik- en websitegedrag worden advertenties gepersonaliseerd en op andere kanalen getoond

  Bewaartermijnen
 • Grecom

  In_or

  Grecom Holding B.V.

   

  Analytisch
  Deze cookie registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Deze gegevens worden gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.
  1 dag 
 • Google Adservices 

  _gcl_au 

  Google LLC, Verenigde Staten

  Privacyverklaring

   

  Marketing
  Deze cookie wordt gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun diensten gebruiken.
  3 maanden
 • GA Audiences

  Ads/ga-audiences

  Google LLC, Verenigde Staten

  Privacyverklaring

   

  Marketing
  Dit cookie van GA Audiences wordt gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun online gedrag. Dit betekent dat (o.a.) klikgedrag wordt geregistreerd met het doel om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien.
  Sessie

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser.

 

Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kunt blokkeren of verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Patient Safety Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@patientsafety.com.

Welke privacyrechten heeft u?

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over onze privacy- en cookieverklaring. Daarnaast heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om zich te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd met twee maanden om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek.

Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kun u dat kenbaar maken via privacy@patientsafety.com.

Aanpassing privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. The Patient Safety Company adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bezoeken om te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Vraag of aanklacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@patientsafety.com. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

https://www.patientsafety.com/

Comeniusstraat 5, 1817MS Alkmaar,

Telefoon: +31(0)728200400

 

De functionaris gegevensbescherming van The Patient Safety Company is te bereiken via privacy@patientsafety.com.