Skip to content

Privacyverklaring

Wij, The Patient Safety Company, respecteren de privacy van iedereen die met ons in contact komt. Persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt vertrouwelijke behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe The Patient Safety Company met persoonsgegevens omgaat.

 

Contactgegevens

www.patientsafety.com
Comeniusstraat 5, 1817MS Alkmaar, Telefoon: +31(0)728200400

Pardi Scheffer is de functionaris gegevensbescherming van The Patient Safety Company. Pardi is te bereiken via pardi@patientsafety.com of telefonisch via +31(0)728200400.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – mogelijkerwijs – van u vastleggen en/of verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Door u gekozen aanspreekvorm (bijvoorbeeld dhr., mevr., etc.)
 • Bedrijfsgegevens:
  • Adres
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • E-mailadres
  • Bedrijfswebsite-URL
 • Functie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
 • deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Waarom verwerken wij gegevens van u?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van uw relatie met The Patient Safety Company. Hoe ver uw relatie met The Patient Safety Company gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen reageren op een door u verzonden informatieverzoek m.b.t. onze producten of diensten;
 • Om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten;
 • Om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod;
 • Om u te voorzien van onze nieuwsbrief en/of te informeren over onze salesacties, waarvoor u aangegeven heeft deze te willen ontvangen;
 • The Patient Safety Company analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Op het moment dat u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van The Patient Safety Company (bijvoorbeeld voor een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), dan heeft The Patient Safety Company een gerechtvaardigd belang om uw gegevens vervolgens te gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Dit zo lang u niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Indien uw organisatie klant is van The Patient Safety Company, dan verwerken wij uw gegevens als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten die voortvloeiend uit de klant-leverancier relatie of op grond van de wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

The Patient Safety Company bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn start direct na registratie van de gegevens en uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer relevant zijn voor de dienstverlening.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij The Patient Safety Company op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming, Pardi Scheffer, via pardi@patientsafety.com. Hij zal de informatie dan verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Patient Safety Company neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Patient Safety Company) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Patient Safety Company verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien

dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hierbij worden met name het IP-adres, het tijdstip van opvragen en de gegevens de uw browser meestuurt geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Dit alles om de website te kunnen optimaliseren.

The Patient Safety Company gebruikt analytische cookies van Hubspot. Deze cookies worden gebruikt voor het analyseren van prestaties van de website.

Voor het uitvoeren van de analyses gebruiken wij Google Analytics. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en wij zullen deze op uw verzoek verwijderen.

Indien u meer informatie wilt over The Patient Safety Company, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, Pardi Scheffer (pardi@patientsafety.com). Wij zullen zo snel mogelijk – maat uiterlijk binnen vier weken - op uw verzoek reageren.

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Patient Safety Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, Pardi Scheffer, via pardi@patientsafety.com.

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor dit privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. The Patient Safety Company adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bezoeken om te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.