Skip to content

Data registreren voor je kwaliteit- en risicomanagement

Always_Events_stel_de_patient_central

Er zijn veel verschillende informatiebronnen voor het registreren van data ten behoeve van je kwaliteit- en risicomanagement. The Patient Safety Company helpt organisaties wereldwijd al meer dan 15 jaar bij het verbeteren van hun veiligheid en kwaliteit.

Onze software biedt een flexibele oplossing, met diverse applicaties, voor het registreren van je data. Het krachtige hierbij is dat je vanuit hetzelfde platform ook direct vervolgstappen kunt zetten, zoals het analyseren, rapporteren en inplannen van verbeteracties.

Enkele applicaties die je kunt gebruiken voor het verzamelen van data:

Of lees verder over de andere mogelijkheden met onze software.

Flexibiliteit en gebruiksgemak bij dataregistratie

Bewustwording van risico's begint met het melden van een bijna-ongeluk, incident, klacht of een andere ongewenste situatie. Omdat medewerkers niet altijd de urgentie voelen (of de tijd ervoor nemen) voor het goed registreren van bijvoorbeeld een incident is gebruikersgemak zeer belangrijk. We hebben daarom mobile-first formulieren ontwikkeld die overal, altijd en op ieder apparaat ingevuld kunnen worden.

Voordelen van onze webformulieren:

  • Volledig aanpasbare online formulieren;
  • 25 vraagtypen mogelijk om de benodigde informatie vast te leggen;
  • Alleen relevante vragen worden getoond;
  • Directe validatie van gestelde eisen;
  • Optionele anonieme rapportage;
  • Geen dubbele invoer dankzij een interface met je huidige HR-systeem;
  • Voeg bijlagen toe, zoals foto's, video's of spraakopnamen;
  • Conceptversie opslaan en later voltooien.
Meer weten over de mogelijkheden met onze software?

Vraag een online demo aanof bespreek je wensen vrijblijvend met een specialist.

Stop met papieren formulieren

Worden incidenten nog steeds op papier gemeld? Stop met papieren formulieren en ervaar het gemak van een digitaal platform voor risicobeheer!

>> Overzicht van applicaties voor 5 verschillende typen zorgincidenten

Een digitaal kwaliteitsmanagement systeem maakt het mogelijk om alle activiteiten gericht op het verbeteren van kwaliteit en veiligheid op één plek samen te voegen. Zodat de organisatie weet wie, wanneer, welke acties onderneemt. Dit geeft direct handvatten om de risico’s bloot te leggen én integraal aan te pakken.

Bij het digitaal registreren van incidenten krijg je goed zicht op de basisoorzaken van incidenten en de verschillende type incidenten. Zonder extra handeling wordt de aard en het type van de melding geregistreerd. 

Door het automatiseren van processen neemt tegelijkertijd de effectiviteit/productiviteit toe. Met meer aandacht voor automatisering en veiligheid wordt ook meteen de kwaliteit in je organisatie verbeterd. Rapportages over gemelde incidenten en klachten maken inzichtelijk op welke onderdelen de processen kunnen worden verbeterd.

Voordat een digitaal systeem wordt aangeschaft is het verstandig om na te gaan waar de behoefte vandaan komt en wat men wil bereiken met de software. De specialisten van TPSC denken graag vrijblijvend met je mee. Laat het ons weten via het contactformulier.

Gratis eBook

Download Incident Management eBook

Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

ebook-cover-incident-management

Onze gewaardeerde klanten zijn onder andere: