Skip to content

Patiëntveiligheid in de zorg

191119 Dashboard-1-1

Wat is patiëntveiligheid in de zorg en hoe investeer je in veilige zorg bij verschillende zorginstellingen? Het is een belangrijk thema voor zowel patiënten als zorgmedewerkers. We vertellen je hoe je patiëntveiligheid vormgeeft en hoe software dit kan vergemakkelijken. 

Wat is patiëntveiligheid en waarom is het belangrijk?

Vraag je je af: wat is patiëntveiligheid precies? Natuurlijk begrijpen we allemaal dat het gaat om de veiligheid van patiënten, maar wat is de exacte definitie van patiëntveiligheid? De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid en Sport omschrijft het als volgt:

‘’Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) schade aan de patiënt ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door een tekortkoming van het zorgsysteem.’’

Dus wat is patiëntveiligheid in de zorg concreet? Het zoveel mogelijk voorkomen van schade aan patiënten door volgens de voorschriften te handelen. Omdat het vaak om kwetsbare mensen gaat, is de veiligheid rondom deze personen extra belangrijk. Het draait allemaal om vertrouwen.

Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid

Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid gaan hand in hand. De ene pijler kan niet zonder de ander. Beiden zijn gericht op het waarborgen van optimale zorgkwaliteit en het minimaliseren van risico's voor patiënten. Hoewel ze een gemeenschappelijk doel dienen, verschillen ze in de uitvoering.

Kwaliteitszorg omvat het continu verbeteren van processen, procedures en uitkomsten binnen de gezondheidszorg. Het uiteindelijke doel? Het verbeteren van de patiënttevredenheid en het optimaliseren van de efficiëntie van zorgverlening.

Patiëntveiligheid richt zich specifiek op het voorkomen van onbedoelde schade aan patiënten tijdens de zorgverlening. Denk bijvoorbeeld aan medicatiefouten, infecties, valpartijen of miscommunicatie. De uitvoering bestaat uit het implementeren van veiligheidsprotocollen, het bevorderen van een cultuur van open communicatie en het betrekken van patiënten bij hun eigen zorg.

Beide pijlers zijn nauw met elkaar verbonden en vormen de basis voor het leveren van een veilige en effectieve gezondheidszorg.

Wet en regelgeving rondom patiëntveiligheid

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderstreept het belang van patiëntveiligheid. Zij geven tegelijkertijd aan dat zorginstellingen en zorgverleners zelf verantwoordelijk zijn voor patiëntgerichte, kwalitatief goede en veilige zorg. Het enige dat de overheid kan doen is helpen om voorwaarden te maken via wetgeving. Dat hebben ze een hele tijd geleden al gedaan. In een intitiatiefnota over patiëntveiligheid en het projectplan Veiligheidsagenda 2013 – 2015 benoemen zij de maatregelen. Het gaat om 18 maatregelen om het maken van fouten in de zorg te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Kortom, alles om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.

Een van de maatregelen is dat ziekenhuizen sinds 2012 verplicht zijn zich te certificeren op een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Ook moet incidenten verplicht worden opgenomen in medische dossiers. Sterker nog, het onjuist registreren van incidenten in het medisch dossier wordt gezien als ‘valsheid in geschrifte’. De maatregelen zijn al van enige tijd geleden maar zijn nog altijd actief. Vandaar dat er tools zijn ontwikkeld om het melden van incidenten makkelijker te maken. 

Patiëntveiligheid waarborgen in jouw zorgorganisatie

Het waarborgen van patiëntveiligheid in een zorgorganisatie is enorm belangrijk voor het leveren van kwalitatieve zorg. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan worden bereikt. Op hoofdlijnen zijn dat:

  1. Opleiding en training van personeel
  2. Implementatie van kwaliteitscontrolemaatregelen zoals audits en feedbackmechanismen.
  3. Gebruik van technologie zoals barcodescanning voor medicatie en geautomatiseerde waarschuwingssystemen voor allergieën en medicijninteracties.
  4. Communicatie en samenwerking tussen stakeholders
  5. Risicomanagement
  6. Patiënten actief betrekken bij hun zorgproces door ze bijvoorbeeld te informeren over hun behandeling en het aanmoedigen van vragen en feedback.

Door een combinatie van deze maatregelen te implementeren en te handhaven, kunnen zorginstellingen de veiligheid van hun patiënten maximaliseren en een omgeving creëren waarin hoogwaardige zorg wordt geleverd.

Stroomlijn jouw patiëntveiligheid protocol

Met de bovenstaande 6 punten ben je als organisatie in staat om patiëntveiligheid beter te waarborgen in de organisatie. Het blijft natuurlijk een complex proces waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Tooling kan helpen bij het stroomlijnen van het proces en de bijbehorende protocollen. Zo helpt onze software bij het snel inzichtelijk krijgen van incidenten en is het mogelijk om vanuit de software automatische koppelingen in te stellen voor taken en bijbehorende verantwoordelijkheden. Zodra een proces of protocol eenmaal in kaart is gebracht, heb je er dus nauwelijks omkijken naar.

Download Incident Management eBook

Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

ebook-cover-incident-management

Ons patiëntveiligheid platform inzetten voor verschillende zorginstellingen

Wanneer we het hebben over patiëntveiligheid in zorginstellingen wordt het wat concreter wanneer we patiëntveiligheid voorbeelden noemen. Want hoe zorg je ervoor dat je patiëntveiligheid zoveel mogelijk kunt garanderen? En hoe ziet het beperken van risico’s er in de dagelijkse praktijk uit bij verschillende zorginstellingen?

Patiëntveiligheid in de verpleegkunde

We beginnen met patiëntveiligheid in de verpleegkunde. Een breed begrip dat op veel vlakken van toepassing is: hygiëne, bescherming van persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld ook het veilig toedienen van medicatie. Dit is gelijk een goed voorbeeld van hoe een onderdeel van patiëntveiligheid in de verpleegkunde gewaarborgd kan worden. Alleen gecertificeerde zorgmedewerkers zijn bevoegd om medicijnen uit te delen en toe te dienen. Door altijd alle stappen dubbel te laten checken door een collega, beperk je de kans dat iemand de verkeerde medicijnen krijgt enorm. Met een handige app automatiseer je dit systeem van dubbel controleren.

Patiëntveiligheid in het ziekenhuis

Misschien wel de meest basic maatregel om patiëntveiligheid te vergroten is hygiëne. Dit zie je onder andere terug bij patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Verpleegkundigen of artsen die een medische handeling uitvoeren, ontsmetten eerst hun handen, zodat zij voorkomen dat ze bacteriën overbrengen.

Patiëntveiligheid in de thuiszorg

Patiëntveiligheid in de thuiszorg zie je bijvoorbeeld terug in de software voor medewerkers. Cliënten in de thuiszorg hebben vaak te maken met meerdere zorgmedewerkers. De een komt’s ochtends langs, de ander ’s avonds en in het weekend krijgen ze weer zorg van iemand anders. Het is hierbij van het grootste belang dat de zorgbehoeften van cliënten inzichtelijk zijn voor alle betrokken medewerkers én dat zij na elk bezoek goed rapporteren. Een overzichtelijke en praktische digitale werkomgeving draagt dus bij aan patiëntveiligheid in de thuiszorg. De juiste software zorgt ervoor dat zorgmedewerkers geen belangrijke informatie over het hoofd zien, zodat ze cliënten de zorg geven die ze nodig hebben.

Patiëntveiligheid in het verpleeghuis

Een heel praktisch voorbeeld van patiëntveiligheid in een verpleeghuis is het gebruik van een sensor bij het bed van een cliënt die slecht ter been is. Zodra deze persoon ’s nachts uit bed gaat, krijgen zorgmedewerkers een seintje. Zo kunnen ze direct naar deze persoon toe om te voorkomen dat iemand valt.

Patiëntveiligheid in de huisartsenpraktijk

Het werken aan patiëntveiligheid in de huisartsenpraktijk ervaar je bijvoorbeeld wanneer je een telefonisch consult hebt. De huisarts of doktersassistent vraagt altijd ter verificatie je geboortedatum. Door personen te verifiëren zorg je dat medische gegevens alleen met de betreffende persoon zelf gedeeld worden.

Patiëntveiligheid in de GGZ

In de geestelijke gezondheidszorg wordt aan patiëntveiligheid gewerkt door bijvoorbeeld een medicatiebeheersysteem te implementeren. Een systeem waarbij zorgverleners regelmatig de medicatie van patiënten controleren en dubbele controles uitvoeren om fouten bij het toedienen van medicijnen te voorkomen. Hierdoor worden de risico's op bijwerkingen en verkeerde doseringen tot een minimum beperkt.

Patiëntveiligheid platform

Iedere zorginstelling is verantwoordelijk voor het waarborgen van patiëntveiligheid. Kennis delen en samen leren is daarom van het grootste belang. Daarom is er een platform voor patiëntveiligheid in de zorg. Het Instituut Verantwoorde Medicijngebruik (IVM) heeft ook een Portaal voor Patiëntveiligheid. Dit is een landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten, maar ook voor zorgincidenten in het algemeen.

Wil jij de patiëntveiligheid binnen een zorgorganisatie verbeteren? Met de juiste software maak je van checks, veiligheidsmaatregelen en het verwerken van vertrouwelijke informatie een automatische handeling. Neem contact op en laat ons weten waarmee we jou kunnen helpen!

De_essentie_van_communicatie_in_patientveiligheid

 

Patient Safety Company platform voor patiëntveiligheid

Onze naam zegt het eigenlijk al, wij staan voor patiëntveiligheid. Om zorgorganisaties te helpen, bieden wij verschillende kant-en-klare applicaties. Deze applicaties kun je snel in gebruik nemen en aanpassen aan de specifieke situatie in je organisatie.

Patiëntveiligheid eBook

Je bent ondertussen helemaal op de hoogte van patiëntveiligheid en wat erbij komt kijken om dit efficiënt te vorm te geven binnen de organisatie. Ben je op zoek naar praktische software voor jouw zorgorganisatie? Bij The Patient Safety Company ben je aan het juiste adres voor zowel kant-en-klare applicaties als voor maatwerk. Benieuwd naar de kosten van een patiëntveiligheid systeem voor de zorg? Neem gerust contact met ons op voor een indicatie.

Ontdek hoe je je eigen stappenplan kunt ontwikkelen voor meer patiëntveiligheid binnen je zorginstelling. Download nu ons eBook en ontdek 10 doeltreffende strategieën.

Voordelen van TPSC CloudTM software

Een compleet platform voor patiëntveiligheid staat voor je klaar.

 
1

Flexibel platform

Altijd en overal toegang, veilig beheerd in de cloud. Door de modulaire opbouw is het flexibel en schaalbaar in te richten. Met veel opties om elk onderdeel naar je eigen wensen aan te passen.

2

Snelle implementatie

Snel en met weinig aanpassingen van start. Door de gebruiksvriendelijk opzet is voor de inrichting geen programmeerkennis nodig. Onze consultants staan klaar om te helpen bij jullie configuratie.

3

Lage kosten

Doordat er al veel bouwstenen voor je klaar staan is onze software een kosten-efficiënte oplossing voor kwaliteit- en risico management! Geschikt voor zowel kleine als grote organisaties.

Meer weten over de mogelijkheden met onze software?

Vraag een online demo aan of bespreek je wensen vrijblijvend met een specialist.