Skip to content

Software voor de centrale registratie van klachten

Always_Events_stel_de_patient_central

Onze applicatie Feedback Manager is dé oplossing voor het registreren en analyseren van klachten. Zo kun je het volledige proces van verzamelen en afhandelen van feedback eenvoudig automatiseren.

Feedback van bijvoorbeeld cliënten, patiënten en familieleden moet altijd serieus worden genomen. Een snelle en accurate afhandeling zal een eventuele negatieve ervaring omzetten naar een positieve. Ondanks de negatieve feedback creëer je zo een goede reputatie en worden hoge kosten van eventuele claims vermeden.

Feedback is eenvoudig te verzamelen middels een online formulier of dossier. Vanuit de backoffice wordt de afhandeling geborgd, onder andere doordat de klacht automatisch naar de juiste personen wordt doorgestuurd. De status van de afhandeling wordt gemonitord en eventueel middels notificaties en rapportages bij het management onder de aandacht gebracht.

Wil je meer weten over de andere mogelijkheden met onze klacht- en incident management software? Ons platform biedt flexibiliteit en is snel, bekijk hier het overzicht van de applicaties

Voordelen van de klachten applicatie

Lees hieronder meer over de voordelen van de klachten applicatie of download de productsheet met alle informatie.

 • Automatische relatie met incident-, schade- en claimdossiers
  Alle informatie omtrent de feedback is beschikbaar vanuit 1 dossier – Op basis van beschikbare gegevens worden gerelateerde incident-, schade- en claimdossiers getoond.
 • Gemakkelijk feedback verzamelen middels een online formulier
  Het formulier kan geheel naar wens worden ingericht – Alleen relevante vragen worden getoond – Anoniem melden – Geen dubbele invoer van data door koppeling met het HR of EPD systeem – Concept versie opslaan.
 • Reductie van administratieve lasten en kosten
  De afhandeling van feedback is volledig geautomatiseerd – Een tijdige en correcte afhandeling zal het aantal escalaties en claims reduceren – Ondersteuning door automatische e-mail notificaties.
 • Management dashboards & Rapportagemogelijkheden
  Persoonlijke management dashboards – Diverse grafiektypen – Exporteer-functionaliteit naar Word, PDF, CSV & XML – Dynamische werklijsten met kleurindicatie.
 • Opvolging van verbeteracties
  Verbeteracties voortkomend uit feedback kunnen worden opgevolgd en gemonitord middels de Improve 2.0 applicatie.
Meer weten over de mogelijkheden met onze software?

Vraag een online demo aan of bespreek je wensen vrijblijvend met een specialist.

Vertaal de klachten naar verbeterplannen

Uit je klachten kan naar voren komen dat een specifiek onderdeel in je werkprocessen aangepakt moet worden. Hiervoor start je dan een verbeterplan. Binnen onze software hanteren we een gestructureerde aanpak voor het doorlopen van je verbeterstappen: de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.

De PDCA cyclus geeft vier activiteiten weer, die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn en moeten zorgen voor een betere kwaliteit. Met het cyclische karakter wordt benadrukt dat de kwaliteitsverbetering een continu proces moet zijn die continue aandacht vraagt. 

 • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast;
 • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling;
 • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen;
 • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.
Gratis eBook

Download Incident Management eBook

Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

ebook-cover-incident-management

Onze gewaardeerde klanten zijn onder andere: