Skip to content

Verbeter de kwaliteit in je organisatie

Always_Events_stel_de_patient_central

Ben je dagelijks bezig met de kwaliteit en veiligheid binnen je organisatie? Veel teams hebben moeite met het borgen van verbeteracties en de omslag naar een lerende organisatie. The Patient Safety Company helpt zorginstellingen wereldwijd al meer dan 15 jaar bij het verbeteren van hun veiligheid en kwaliteit.

Onze software biedt een flexibele oplossing, met diverse applicaties. Hierbij staat één ding centraal: bewustwording van risico's en het continue verbeteren van de veiligheid en kwaliteit in je organisatie. Het krachtige hierbij is dat je binnen hetzelfde platform data kan registreren en direct vervolgstappen kunt zetten, zoals het analyseren, rapporteren en inplannen van verbeteracties.

Enkele applicaties die je kunt gebruiken voor het leren & verbeteren:

Of lees verder over belangrijke aspecten van kwaliteitsmanagement.

Verbeteren met Improve 2.0

Improve 2.0 is het digitale verbetervolg systeem waarin verbeteracties vanuit de hele organisatie centraal beheerd kunnen worden. Creëer één overzicht, monitor de voortgang van verbeteracties en evalueer het resultaat om structureel te verbeteren.

De verbeter applicatie kan gemakkelijk gekoppeld worden aan onze andere applicaties. Zo kun je direct vanuit je incidenten, klachten, checklists of audits starten met het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit in je organisatie. We hebben de voordelen van Improve 2.0 voor je op een rij gezet.

Zorg voor een lerende organisatie

Het is belangrijk dat zorgprofessionals zich bewust worden van het onbewuste gedrag.  Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de audit bij het klaarmaken en toedienen van high risk medicatie, zoals parenteralia. Tijdens de audit bleek dat een groot deel van de verpleegkundigen niet wist dat het werkblad gedesinfecteerd moet worden bij deze verrichting. Zij waren zich dus niet bewust dat ze onveilig te werk gingen. Oud gedrag moet dan worden afgeleerd en nieuw gedrag moet worden aangeleerd.

Als je je team wilt laten groeien als onderdeel van de lerende organisatie, is het van belang dat er vertrouwen heerst. Alleen dan kan er gezamenlijk worden gewerkt aan de toekomst. Voor een leidinggevende is het belangrijk dat er aandacht is voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Op teamniveau gaat het hierbij om de collectieve competenties, zoals samenwerking, feedback en communiceren.

De volgende interventies dragen bij aan bewustwording van risico's:

  • Afnemen van audits
  • Lopen van veiligheidsrondes
  • Analyseren en bespreken van incidenten in een team
Meer weten over de mogelijkheden met onze software?

Vraag een online demo aan of bespreek je wensen vrijblijvend met een specialist.

Gestructureerde aanpak van je verbeterplan

Binnen onze software hanteren we een gestructureerde aanpak voor het doorlopen van je verbeterstappen: de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.

De PDCA cyclus geeft vier activiteiten weer, die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn en moeten zorgen voor een betere kwaliteit. Met het cyclische karakter wordt benadrukt dat de kwaliteitsverbetering een continu proces moet zijn die continue aandacht vraagt. 

De vier activiteiten volgens de PDCA-cyclus:

  • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast;
  • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling;
  • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen;
  • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.
Gratis eBook

Download Incident Management eBook

Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

ebook-cover-incident-management

Onze gewaardeerde klanten zijn onder andere: