Skip to content

Software voor het beheren van je verbeterplannen

Always_Events_stel_de_patient_central

Onze Improve 2.0 applicatie is dé oplossing voor het beheren en monitoren van je verbeterplannen.

Ben je dagelijks bezig met de kwaliteit en veiligheid binnen je organisatie? Gebruik je hiervoor middelen als incident management, klachten registratie en audits? Maar heb je ook moeite met het managen van de hieruit voortkomende verbeteracties? De praktijk leert dat verbeteracties wel worden gesignaleerd, maar niet structureel worden opgepakt. Een gemiste kans, want verbeteren is nodig om strategische doelen te behalen.

Improve 2.0 is het digitale verbetervolg systeem waarin verbeteracties vanuit de hele organisatie samenkomen. Creëer één centraal overzicht, monitor de voortgang van verbeteracties en evalueer het resultaat om structureel te verbeteren.

De verbeter applicatie kan gemakkelijk gekoppeld worden aan onze andere applicaties. Zo kun je direct vanuit je incidenten, klachten, checklists of audits starten met het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit in je organisatie.

Wil je meer weten over de andere mogelijkheden met onze software? Ons platform biedt flexibiliteit en is snel, bekijk hier het overzicht van de mogelijkheden.

Voordelen van de applicatie Improve 2.0

Lees hieronder meer over de voordelen van Improve 2.0 of download de productsheet met alle informatie.

 • Een oplossing geheel op maat
  Improve 2.0 is een best-practice oplossing. Dankzij de vele configuratiemogelijkheden kan de applicatie volledig worden aangepast naar het proces in je organisatie.
 • Initieer verbeteracties vanuit iedere bron
  Medewerkers dienen verbeteracties in met een online formulier. Daarnaast kunnen verbeteracties afkomstig zijn vanuit TPSC-applicaties of externe applicaties.
 • Centrale borging
  Improve 2.0 is de applicatie waar verbeteracties vanuit de gehele organisatie samenkomen en worden geaccordeerd. Verbeteracties kunnen in projecten worden ondergebracht.
 • Proces ondersteunend
  De applicatie omvat automatische statusovergangen. E-mails en notificaties begeleiden betrokkenen door het verbeterproces. Een evaluatie kan direct worden ingepland en vastgelegd.
 • Toename van verbeteracties
  De initiator wordt op de hoogte gehouden van de status van de verbeteractie. Dit vergroot de betrokkenheid en zal leiden tot een toename van verbeteracties.
Meer weten over de mogelijkheden met onze software?

Vraag een online demo aan of bespreek je wensen vrijblijvend met een specialist.

Gestructureerde aanpak van je verbeterplan

Binnen onze kwaliteit management software hanteren we een gestructureerde aanpak voor het doorlopen van je verbeterstappen: de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.

De PDCA cyclus geeft vier activiteiten weer, die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn en moeten zorgen voor een betere kwaliteit. Met het cyclische karakter wordt benadrukt dat de kwaliteitsverbetering een continu proces moet zijn die continue aandacht vraagt. 

De vier activiteiten volgens de PDCA-cyclus:

 • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast;
 • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling;
 • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen;
 • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.
Gratis eBook

Download Incident Management eBook

Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

ebook-cover-incident-management

Onze gewaardeerde klanten zijn onder andere: