Skip to content

Software voor je RI&E

Always_Events_stel_de_patient_central

Onze RI&E software is dé oplossing voor het digitaliseren van het volledige proces van risico's inventariseren en evalueren. Voer op gebruiksvriendelijke wijze RI&E’s uit en verkrijg zo inzicht in de risico's in je organisatie. 

De Digitale RI&E ondersteunt het volledige RI&E-proces. Dashboards geven inzicht in de risico's en tonen overzichtelijk de status van alle (deel-)RI&E’s en de hieruit voortgekomen maatregelen.

Iedere RI&E is gemakkelijk uit te voeren door geavanceerde functionaliteiten. Op basis van de antwoorden worden risico’s direct in kaart gebracht en geclassificeerd. Met één druk op de knop wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Resulterende maatregelen worden geborgd en uitgevoerd middels de Improve 2.0 applicatie.

Wil je meer weten over de andere mogelijkheden met onze RI&E software? Ons platform biedt flexibiliteit en is snel, bekijk hier het overzicht van de applicaties. Of lees hieronder verder over wat de voordelen zijn wanneer je je RI&E gaat uitvoeren met de TPSC CloudTM applicatie.

Voordelen van deze RI&E software

Lees hieronder meer over de voordelen van de RI&E software of download de productsheet met alle informatie.

 • Ondersteuning van het gehele RI&E proces
  Stap-voor-stap begeleiding. Betrokkenen worden automatische op de hoogte gesteld van uit te voeren acties. Doelstellingen worden bewaakt.
 • Gebruikersgemak
  Standaard geavanceerde functionaliteiten voor het afnemen van een RI&E: Vragen voorzien van toelichtingen; Concept versie opslaan; Vragen kunnen ‘parkeren’; Overzicht van de voortgang in procenten.
 • Borging van kwaliteit & veiligheid
  Maatregelen voortgekomen uit de RI&E worden automatisch geborgd en uitgevoerd middels Improve 2.0.
 • Een RI&E-oplossing geheel op maat
  De Digitale RI&E software is een kant-en-klare oplossing, maar kan geheel naar wens worden geconfigureerd: Bepaal de workflow; Stel een onbeperkt aantal RI&E vragenlijsten samen met zelf te specificeren modules en vragen; Creëer een template voor het PvA.
 • Multi-inzetbaar
  De Digitale RI&E software is niet alleen te gebruiken voor het uitvoeren van RI&E’s, maar ook voor het afnemen van andere soorten vragenlijsten, audits en veiligheidsrondes.
Meer weten over de mogelijkheden met onze software?

Vraag een online demo aanof bespreek je wensen vrijblijvend met een specialist.

Vertaal de RI&E naar verbeterplannen

Uit je RI&E kan naar voren komen dat een specifiek onderdeel in je werkprocessen aangepakt moet worden. Hiervoor start je dan een verbeterplan. Binnen onze RI&E software hanteren we een gestructureerde aanpak voor het doorlopen van je verbeterstappen: de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.

De PDCA cyclus geeft vier activiteiten weer, die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn en moeten zorgen voor een betere kwaliteit management. Met het cyclische karakter wordt benadrukt dat de kwaliteitsverbetering een continu proces moet zijn die continue aandacht vraagt. 

De vier activiteiten volgens de PDCA-cyclus:

 • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast;
 • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling;
 • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen;
 • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.
Gratis eBook

Download Incident Management eBook

Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

ebook-cover-incident-management

Onze gewaardeerde klanten zijn onder andere: