Skip to content

Het belang van een NEN 7510 certificering voor de zorg

NEN 7510 certificering voor de zorg

Inhoudsopgave

Zeker in de zorg is het essentieel dat er veilig met data wordt omgegaan. Van patiëntengegevens tot aan behandelplannen. Om veiligheid van informatie in de zorg te waarborgen is de NEN 7510-certificering in het leven geroepen. Hiermee wordt onder andere de bescherming van patiëntgegevens gewaarborgd en het vertrouwen van belanghebbenden versterkt. Wat NEN 7510 precies betekent en hoe je er als organisatie mee om kunt gaan, lees je in dit artikel.

Wat is een NEN 7510 certificering?

De NEN 7510 is een Nederlandse norm die zich richt op informatiebeveiliging in de zorgsector. Het is de Nederlandse vertaling van de internationale ISO/IEC 27001-norm. Deze ISO-norm richt zich op het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Het doel van de NEN 7510 is om ervoor te zorgen dat organisaties in de gezondheidszorg de juiste maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van patiëntgegevens te waarborgen.

Organisaties ontvangen een NEN 7510-certificering wanneer zij voldoen aan de eisen van deze norm. Door te voldoen aan de eisen tonen zij aan dat ze effectieve beveiligingsmaatregelen hebben geïmplementeerd om de privacy van patiëntgegevens te beschermen. Het verkrijgen van een NEN 7510-certificering kan voor zorgorganisaties belangrijk zijn om het vertrouwen van patiënten, partners en andere belanghebbenden te versterken en te voldoen aan wettelijke eisen rondom gegevensbescherming.

Aan welke eisen moet je voldoen voor een NEN 7510-certificering

De eisen voor het behalen van een NEN 7510-certificering zijn gebaseerd op de norm zelf. De norm biedt specifieke richtlijnen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een informatiesysteem in de zorgsector. Een aantal van deze eisen schetsen we hieronder:

  1. Vanuit de organisatie een beleid inrichten voor informatiebeveiliging.
  2. Er moet een proces worden geïmplementeerd voor het identificeren, beoordelen en behandelen van informatiebeveiligingsrisico's.
  3. Er moeten passende beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. Denk aan fysieke beveiliging, toegangscontrole maar ook cryptografie en communicatiebeveiliging.
  4. Medewerkers moeten worden getraind en bewust gemaakt van het belang van informatiebeveiliging en hun verantwoordelijkheden op dit gebied.
  5. Er moet een proces zijn voor het melden, registreren en afhandelen van beveiligingsincidenten. Oftewel, incident management moet worden ingericht.
  6. De organisatie moet voldoen aan relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, zoals de wet voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor het behalen van een NEN 7510-certificering moet je als organisatie aan o.a. deze eisen voldoen. Dat je alle punten implementeert en aantoont dat het ISMS effectief werkt om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gevoelige informatie te waarborgen.

Is een NEN 7510 verplicht in de zorg?     

Het is niet direct verplicht om een NEN 7510-certificering te hebben, maar het kan wel een belangrijk middel zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen. Daarnaast versterkt een certificering het vertrouwen van belanghebbenden. Organisaties moeten de relevante wet- en regelgeving en contracten in hun specifieke situatie beoordelen om vast te stellen of naleving van de NEN 7510 vereist is. Dus nee, het is niet verplicht maar zeker van meerwaarde.

De voordelen van een NEN 7510 certificering    

Het verkrijgen van een NEN 7510-certificering heeft voor zorgorganisaties verschillende voordelen. Zo laat je als organisatie zien dat je effectieve maatregelen neemt om vertrouwelijkheid en integriteit te waarborgen. Dat geeft patiënten vertrouwen. Bovendien helpt het implementeren van een Informatie Management Systeem volgens de NEN 7510 normen, bij het efficiënter inrichten van je informatiebeveiliging. Een efficiëntere beveiliging draagt weer bij aan betere zorg. En hoewel de NEN 7510 geen wettelijke verplichting is, kan het voldoen aan de norm helpen om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa.

  • Verbetert het vertrouwen van belanghebbenden
  • Verbeterde efficiëntie in informatie beveiliging
  • Helpt bij het voldoen aan wettelijke vereisten

Het belang van de NEN 7510-certificering voor The Patient Safety Company

Met het halen van de NEN7510 certificering tonen wij als The Patient Safety Company dat we voldoen aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging van gezondheidsgegevens.

NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg

Dankzij een overeenkomst tussen het ministerie van VWS en NEN is de NEN 7510 norm vrij beschikbaar. Er is een webtool ontwikkeld waarmee je de normen eenvoudig kunt lezen en doorzoeken.

Meer informatie over de NEN 7510 vind je in de praktijkgids van het NEN. Voor ongeveer €160 exclusief btw kun je dit papierwerk downloaden op de website van nen.nl. Ontvang je liever kosteloos informatie? Neem dan zeker contact met ons op.