Skip to content

Risicomanagement in de zorg: zo pak je dat aan!

191119 Dashboard-1-1

Het risicobeheer of risicomanagement in de zorg kan veel tijd kosten. Het automatiseren van terugkerende handelingen bespaart een zorginstelling veel tijd. Risicomanagement software helpt hierbij.

Risicomanagement in de zorgsector is net als in elke sector van groot belang. In elke sector zijn er andere risico’s en daarom biedt The Patient Safety Company software speciaal voor risicomanagement in zorginstellingen.

 

Wat is risicomanagement voor in de zorg?

Laten we bij het begin beginnen. Want wat is risicomanagement? Risicomanagement omvat het inschatten van risico’s, het treffen van benodigde maatregelen en daarmee incidenten zoveel mogelijk beperken. Wanneer je in kaart brengt welke risico’s er zijn, kun je daarop inspelen en incidenten voorkomen. Deze risicoanalyses omvatten alle facetten van het werk. In een zorginstelling gaat dat bijvoorbeeld over veiligheid van patiëntgegevens, maar ook over veilige werkomstandigheden voor medewerkers.

De voordelen van risicomanagement

Ook bij The Patient Safety Company weten we dat de werkdruk in de zorg hoog kan zijn. We merken dat kwaliteitsmedewerkers bij zorginstellingen vaak moeite hebben met risicomanagement. Het kan alleen al een tijdrovende klus zijn om de vereiste gegevens vast te leggen en up-to-date te houden. Laat staan dat risicoanalyses gecommuniceerd worden naar medewerkers en dat er verbeteracties uit voortkomen. Dit is waar risicomanagement software kan helpen.

Goed risicomanagement in de zorg kan namelijk juist tijd besparen. Wanneer werkprocessen geautomatiseerd worden, weet elke medewerker precies wat er van hem of haar verwacht wordt als het gaat om veilig werken. De voordelen van risicomanagement in de zorg zijn dus groot. Veiligheid, kwaliteit van zorg én efficiënter werken. Het vooraf inschatten van risico’s zorgt ervoor dat je bij een incident weet wat je moet doen en niet verrast wordt.

Download Incident Management eBook

Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

ebook-cover-incident-management

Waarom is risicomanagement in de zorgsector belangrijk?

Risicomanagement in de zorgsector gaat net een stapje verder. Dat komt door de complexe aard van zorgactiviteiten en de gevoeligheid van patiëntinformatie. De risico’s in de zorg kunnen variëren van medische fouten en infectieziekten tot financiële risico's en operationele verstoringen. Effectief risicomanagement helpt zorginstellingen. Niet alleen om patiënten beter te beschermen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar ook om wettelijke en regelgevende vereisten na te leven, reputatieschade te voorkomen en financiële stabiliteit te waarborgen. Het gaat daarmee vaak net een stap verder dan ‘standaard’ risico management. Bovendien draagt het bij aan het opbouwen van vertrouwen bij patiënten, zorgmedewerkers en stakeholders.

Risicomanagement in de zorg met The Patient Safety Company

Met onze TPSC Cloud™ software leveren we een totaaloplossing voor het verbeteren van veiligheid en kwaliteit in de zorg. Eén geïntegreerd platform voor onder andere het analyseren van data met diverse analysetechnieken en het automatiseren van het proces voor directe opvolging en monitoren van de status. Met deze, en nog enkele andere functionaliteiten, ben je als organisatie in staat om risico’s beter in kaart te brengen én te managen. Wij helpen zorginstellingen wereldwijd al meer dan 15 jaar met kwaliteit- en risicomanagement software. Met deze ervaring op zak weten we uiteenlopende zorgorganisaties te helpen bij hun vraag om risicomanagement in te richten. 

Risicomanagement stappenplan

Merk je dat je soms een beetje verdwaalt tussen alle termen en voorwaarden en wil je graag meer structuur aanbrengen in het risicomanagement? Dat snappen we helemaal! Bij het beheersen van mogelijke risico’s op de werkvloer is een stappenplan onmisbaar. Bij The Patient Safety Company ondersteunen we je daarom met onze tools die het risicomanagement automatiseren.

De software helpt je bij de volgende stappen:

 1. Vaststellen - Welke risico's zijn er?
 2. Verkennen – Wat houdt het risico in?
 3. Beoordelen – Hoe groot is het risico?
 4. Handelen – Hoe is het risico te verkleinen?
 5. Toezien – Hoe ontwikkelt het risico zich?

Deze vijf vragen zijn een korte samenvatting van wat je vastlegt in een risk management plan of risicobeheerplan. Met het gebruik van onze software weet je zeker dat je al deze stappen vastlegt. Daarnaast helpen je ze bij de praktische toepassing van je risicobeheerplan. Je creëert zo een stabiel risicomanagement proces.

Maak RI&E een standaardprocedure van jouw zorgprocessen

Misschien wel het bekendste onderdeel van een risicobeheerplan is de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Om je een beeld te geven van hoe software je risicomanagement kan vergemakkelijken kun je denken aan onze Digitale RI&E. Dit is een tool, waarmee je je RI&E digitaliseert.

In de app kun je heel gemakkelijk een RI&E uitvoeren en evalueren. Deze tool ondersteunt je in het hele proces. Zo zie je op dashboards wat de status is van de RI&E en welke maatregelen erbij horen. Vervolgens kun je verbeteracties koppelen aan de RI&E. Allemaal weer fijn overzichtelijk met een stappenplan; de PDCA-cylus:

 • PLAN: PDCA-cylusMaak een plan voor verbetering van werkzaamheden.
 • DO: Voer de verbetering uit in een proefopstelling.
 • CHECK: Meet het resultaat en vergelijk dit met de oorspronkelijke situatie.
 • ACT: Handel op basis van de gevonden resultaten.

Start met de implementatie van een risicomanagement systeem

Voor het daadwerkelijk implementeren van een risicomanagementsysteem heb je een gestructureerde aanpak nodig. Structuur zorgt ervoor dat de plannen effectief zijn en breed worden gedragen in de organisatie. Dit zijn de stappen die wij adviseren:

 1. Start met het betrekken van het senior management. Zonder hun steun en betrokkenheid is het lastig om het risicomanagementproces effectief te implementeren.
 2. Voer een grondige risicoanalyse uit om de potentiële bedreigingen en zwakke punten in de zorgprocessen te identificeren.
 3. Op basis van de risicoanalyse moeten duidelijke beleidslijnen en procedures worden ontwikkeld voor het beheer van risico's.
 4. Implementeer het risicomanagementsysteem binnen de organisatie en zorg voor passende training voor alle betrokkenen, zodat zij processen begrijpen en effectief kunnen uitvoeren.
 5. Zet mechanismen op voor het voortdurend monitoren, evalueren en bijwerken van het risicomanagementsysteem.
 6. Zorg tot slot voor een cultuur van continu leren en verbeteren binnen de organisatie.

 

Gebruik feedback en lessen uit incidenten om het risicomanagementsysteem voortdurend te verbeteren en aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Door deze zes stappen te volgen en het risicomanagementproces te integreren in de organisatiecultuur, kun je als zorginstelling effectief risico's identificeren, beoordelen en beheersen. Al deze punten hebben als doel om de veiligheid en kwaliteit van zorg te verbeteren.

Governance Code Zorg

Wanneer je verantwoordelijk bent voor het risicomanagement bij een zorginstelling of je bezighoudt met risicomanagement voor de zorg in het algemeen, heb je te maken met de Governance Code Zorg 2022. Deze code legt vast hoe je het bestuur van een zorginstelling zo vormgeeft dat die voorziet in goede zorg.

Is de Governance Code Zorg verplicht? Ja, het document is niet vrijblijvend. Hoewel de code vrij algemeen geformuleerd is, is het verplicht om de richtlijnen uit dit document op te volgen.

Maar wat staat er dan in? Een voorbeeld uit de Governance Code Zorg is dat elke zorgorganisatie een open aanspreekcultuur moet kennen, ‘ongeacht hiërarchie en professionele status’.

Kun je wel wat ondersteuning gebruiken bij het implementeren van de Governance Code Zorg in het risicomanagement van jouw zorgorganisatie? Vraag ons gerust om advies!

Overzicht kant-en-klare applicaties:

Voor de inrichting van risicomanagement hebben we diverse kant-en-klare applicaties. Deze applicaties kun je snel in gebruik nemen en aanpassen aan de specifieke situatie in je organisatie.

Voordelen van onze software

Een compleet platform voor kwaliteit- en risicomanagement staat voor je klaar.

1

Flexibel platform

Altijd en overal toegang, veilig beheerd in de cloud. Door de modulaire opbouw is het flexibel en schaalbaar in te richten. Met veel opties om elk onderdeel naar je eigen wensen aan te passen.

2

Snelle implementatie

Snel en met weinig aanpassingen van start. Door de gebruiksvriendelijk opzet is voor de inrichting geen programmeerkennis nodig. Onze consultants staan klaar om te helpen bij jullie configuratie.

3

Lage kosten

Doordat er al veel bouwstenen voor je klaar staan is onze software een kosten-efficiënte oplossing voor kwaliteit- en risico management! Geschikt voor zowel kleine als grote organisaties.

Meer weten over de mogelijkheden met onze software?

Vraag een gratis online demo aan of bespreek je wensen met een specialist.

 • Leer bijvoorbeeld over het aanmaken van een formulier voor incident registratie
 • Ervaar hoe gemakkelijk je data van incidenten, klachten en audits kunt analyseren