Skip to content

Software voor het beheren en voorkomen van datalekken

Always_Events_stel_de_patient_central

Nu patiëntgegevens en -documenten niet langer papieren dossiers zijn, maar steeds vaker volledig digitaal, neemt het belang van informatiebeveiliging toe.

Regelgevende instanties en accreditatie-instanties versterken wet- en regelgeving (bijv. GDPR), waardoor strikte naleving een noodzaak wordt.

Door incidenten zoals datalekken te melden, worden niet alleen de personen beschermd van wie de gegevens mogelijk zijn blootgesteld. Het helpt jullie organisatie ook om vertrouwen te kweken, boetes te voorkomen en het merkimago van de organisatie hoog te houden.

Beheers de risico's rondom informatiebeveiliging door:

 1. de opzet van een proces;
 2. benoem de verantwoordelijke personen;
 3. creëer bewustwording bij alle deelnemers.

Onze applicatie voor het beheer van datalekken faciliteert interne en externe rapportage, analyseert oorzaken en gevolgen en begeleidt bij het initiëren van verbeteracties.

Rapportage van datalekken is slechts één onderdeel van de mogelijkheden op  het TPSC Cloud platform. Lees meer over de flexibiliteit, nauwkeurigheid en snelheid in dit overzicht van de mogelijkheden.

Ontdek de voordelen

De applicatie voor het beheer van datalekken kan snel en eenvoudig worden geïmplementeerd. Het biedt je onder meer de volgende voordelen:

 • Voldoe aan compliance vereisten
  De workflow (inclusief gebruikersrollen, acties, formulieren, doorlooptijden etc.) is aangepast om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor jullie organisatie.
 • Beschik eenvoudig en snel over rapportages
  Met de TPSC CloudTM software kan elke werknemer een data-incident melden, met behulp van een online formulier dat toegankelijk is via een mobiel apparaat of desktop.
 • Stapsgewijze begeleiding door de workflow
  Elke stap rondom de incidentrapportage is eenvoudig in te vullen en wordt ondersteund door verplichte velden, automatische e-mailmeldingen, herinneringen en waarschuwingen.
 • Initiëren en monitoren van verbeteracties
  Verbeteracties worden centraal geregistreerd en gemonitord met behulp van Improvement Manager, ons digitale verbetervolgsysteem. Zo kun je geregistreerde incidenten eenvoudig opvolgen met verbetervoorstellen, met behulp van de PDCA-cyclus.
 • Duidelijk overzicht via persoonlijke dashboards en rapportagetools
  Ongeacht de rapportagebehoeften, wij staan ​​voor je klaar. Geef jullie gegevens weer met behulp van verschillende soorten grafieken; gegevens exporteren naar Word, PDF, CSV, XML; gebruik dynamische werklijsten met een kleuraanduiding; op maat gemaakte sjablonen maken voor overzichten; en meer.
Want to learn more about our software?

Schedule an online demoor discuss your needs with a specialist.

Bescherm de privacy en veiligheid van je patiënten en medewerkers

Met onze applicatie voor het beheer van datalekken word je ondersteund bij het volgen van duidelijke, gestandaardiseerde processen binnen jouw organisatie om informatiebeveiligingsrisico's te beheersen.

1. Melden van een datalek

Omdat datalekken op alle niveaus van een organisatie voorkomen, is het belangrijk om elke medewerker de mogelijkheid te bieden om een ​​incident snel en gemakkelijk te melden door middel van een online formulier.

Voor elk datalek of incident dat wordt ingediend, wordt een dossier aangemaakt in de applicatie. Dit dossier volgt een op maat gemaakte workflow die voldoet aan de wet- en regelgeving passend bij jullie organisatie. Een typische workflow maakt gebruik van formulieren, taken, gebruikersrollen en (e-mail) notificaties, totdat verbeteracties zijn opgelost en / of geïmplementeerd.

Met de rapportagetool houdt je de persoon die de datalek heeft gemeld, gedurende het hele proces op de hoogte van de status van de melding. Deze voortdurende betrokkenheid bevordert het vertrouwen en draagt ​​bij aan de bereidheid van personeel om toekomstige datalekken te melden.

2. Afhandeling van een incident

Zodra een nieuw incident wordt gemeld met behulp van TPSC Cloud - Incident Manager, wordt de Data Protection Officer (DPO) op de hoogte gebracht door middel van een automatisch gegenereerde e-mailbericht. De Data Protection Officer bekijkt het dossier van het incident en:

 • evalueert de reacties van de melder. Indien nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd (via e-mail) en toegevoegd aan het dossier;
 • beoordeelt de ernst van het incident, stelt vast of externe rapportage nodig is en stelt vast of getroffen personen geïnformeerd moeten worden;
 • analyseert de mogelijke oorzaken en gevolgen van incidenten. De software ondersteunt verschillende internationaal erkende analysetechnieken, waaronder: oorzaakanalyse (RCA), PRISMA en tijdlijnreconstructie.
3. Procesverbetering & preventie

De door de Data Protection Officer geïdentificeerde oorzaken vormen het uitgangspunt om huidige processen te verbeteren en soortgelijke datalekken in de toekomst te voorkomen.

Een helder proces (bijv. via de PDCA-cyclus) dat het verzamelen van gegevens omvat, erover rapporteert, de noodzakelijke veranderingen bespreekt en verbeterde protocollen implementeert, is essentieel om toekomstige datalekken of incidenten te voorkomen. TPSC CloudTM ondersteunt noodzakelijke verbeteracties, via de speciale app Improvement Manager.

4. Beheer rapportage en interne communicatie

Geef managers duidelijke en directe inzichten in organisatiebrede risico's en help hen bij het prioriteren van procesverbeteringen. Realtime management dashboards geven de DPO (of andere geautoriseerde gebruikers) een overzicht van datalekken, risico's, doorlooptijden, verbeteracties, kosten en resultaten.

Dashboards - en de uitkomsten van evaluaties die hieruit voortkomen - kunnen eenvoudig worden gedeeld met medewerkers in de gehele organisatie. Het voordeel: informatiebeveiliging, beheer van datalekken en de naleving van wet- en regelgeving worden verantwoordelijkheden voor elk personeelslid: samen voor een veilige zorg.

Gratis eBook

Download Incident Management eBook

Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

ebook-cover-incident-management

Onze gewaardeerde klanten zijn onder andere: