Skip to content

VVGi - Kwaliteitsmanagement GGZ

Updated at: 20 augustus 2020

Inhoudsopgave

Vincent van Gogh is met 12.000 cliënten de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant.

Vincent van Gogh behandelt en begeleidt mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen en werkt nauw samen met cliënten en familie of naasten aan herstel en maximale deelname aan de samenleving. Alles vanuit het motto ‘herstel is haalbaar’.

Vincent van Gogh biedt een breed palet aan zorg en ondersteuning vanuit meerdere locaties en zo veel mogelijk gebaseerd op zorgprogrammering. Onze zorg kan onderverdeeld worden in: outreachend, poliklinisch, klinisch en topreferent.

“TPSC Cloud™ biedt ons de ondersteuning waarmee we het - in het belang van onze patiënten - morgen nog beter doen dan vandaag.”

Jeroen Haffmans - Teamleider ICT Functioneel Beheer
Vincent van Gogh voor de geestelijke gezondheidszorg

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de TPSC Cloud™ software? Vraag dan geheel vrijblijvend een online demonstratie aan. Maak in 30 minuten kennis met de software en ontdek de vele mogelijkheden.

New call-to-action