Skip to content

Applicatie voor ritevaluatie RAV's | The Patient Safety Company

Laatste update: 16 november 2022
Ritevaluatie Ambulancediensten

Inhoudsopgave

Aantoonbaar bekwaam

Om veilige en goede zorg te kunnen verlenen, moeten ambulancemedewerkers, hun kennis en vaardigheden voortdurend up-to-date houden. Iedere RAV moet kunnen aantonen dat haar medewerkers continu bekwaam zijn. Maar dit blijkt nog niet zo eenvoudig. Hoe breng je bekwaamheid in kaart?

Ritevaluatie Ambulancedienst

De Ritevaluatie applicatie

Worden in uw RAV ritten nog geëvalueerd aan de hand van onoverzichtelijke Excelsheets? Het verwerken van de evaluaties en het analyseren van de resultaten kost zo onnodig veel tijd en de kans op fouten is groot. Dat moet anders! In samenwerking met RAVU heeft The Patient Safety Company de ritevaluatie applicatie ontwikkeld.

De beoordelaar initieert vanuit het ritregistratiesysteem een ritevaluatie. De evaluatie wordt uitgevoerd aan de hand van een gemakkelijk in te vullen online formulier. Bepaalde gegevens worden hierbij automatisch overgenomen uit het ritregistratiesysteem.

De beoordelaar doorloopt het online formulier. Indien wenselijk worden uitkomsten besproken met de betreffende medewerker. Als de ritevaluatie is afgerond wordt deze automatisch toegevoegd aan het dossier van de medewerker.

Resultaten worden real-time verwerkt en het interactieve dashboard toont in één oogopslag de medewerkersbekwaamheid per specialisme, protocol, etc. Op zowel individueel-, team- en organisatieniveau wordt inzichtelijk gemaakt welke onderdelen extra aandacht of (bij-)scholing behoeven.

Bekijk de video voor een korte demo van de applicatie:

Intercollegiale toetsingsapplicatie

Beoordelaars scoren de medisch bekwaamheid van de ambulancemedewerkers. Maar wie ziet toe op de deskundigheid van de beoordelaars? Via de Intercollegiale Toetsingsapplicatie evalueren verschillende beoordelaars dezelfde casus/rit. De applicatie maakt grafisch inzichtelijk op welke punten de evaluaties van elkaar afwijken.

Medische Bekwaamheid Solution

Samen met onze ontwikkelpartners werken wij aan een totaaloplossing ten behoeven van medische bekwaamheid. De solution bestaat uit meerdere applicaties, waaronder ritevaluatie en intercollegiale toetsing. Iedere applicatie functioneert ‘stand-alone’, maar kan ook volledig worden geïntegreerd met de andere applicaties.

Meer informatie?

Is de ritevaluatie applicatie en/of intercollegiale toetsingsapplicatie mogelijk interessant voor uw RAV? Vraag dan geheel vrijblijvend een demo (op locatie of online) aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Kiki Pietersz via 072 - 8200 400, kiki@patientsafety.com of via ons contactformulier.

Vraag een demo aan