Skip to content

Fundashon Mariadal Bonaire

Updated at: 4 februari 2020

Inhoudsopgave

Een uniek Kwaliteitsmanagement Systeem 

 

Over het Fundashon Mariadal

Bonaire telt zo’n 19.500 inwoners en verwelkomt jaarlijks zo’n 370.000 toeristen. De 500 zorgprofessionals van Fundashon Mariadal zetten zich iedere dag in om iedereen op het eiland te voorzien van de hoogst haalbare kwaliteit van intramurale en transmurale zorg. Het Fundashon Mariadal is opgericht in 1922 en is één van de grootste organisaties op Bonaire, bestaande uit een ziekenhuis met specialistische zorgafdelingen, een dialyse afdeling, een verpleeghuis en een thuiszorgcentrum.

Na het volgen van een Masterclass Patiëntveiligheid in Nederland besloot de organisatie in 2012 om het incident management proces te automatiseren. Na uitvoerig research heeft Fundashon Mariadal gekozen voor de Cloud oplossing van The Patient Safety Company. Vanaf dag één was er sprake van een succesvolle samenwerking. Mede dankzij Felix Greving. Hij is binnen Fundashon Mariadal verantwoordelijk voor de afdeling Kwaliteit en Veiligheid en is zeer betrokken bij de inzet en het gebruik van de TPSC Cloud™ software.

“De eenduidige inrichting zorgt dat iedere medewerker, ongeacht het kennisniveau, zichzelf wegwijs kan maken in de software. Applicaties worden pas gemaakt op de organisatie en zijn goed in te bedden in alledaagse zorg- en bedrijfsprocessen.”

Schoolvoorbeeld kwaliteitsmanagement

Fundashon Mariadal dient als schoolvoorbeeld van goed kwaliteitsmanagement. De afdeling Kwaliteit en Veiligheid, onder leiding van Felix, is dynamisch en innovatief. Continu wordt de vraag gesteld “Hoe kunnen we onze processen zo goed mogelijk borgen? En hoe kunnen we de informatie die hieruit voort komt inzetten om te verbeteren?”.

Felix ziet de software als een ‘workflow engine’: Ieder proces dat bestaat uit een workflow en verschillende gebruikersrollen kan met de software geautomatiseerd en geborgd worden. De resulterende applicatie is direct inzetbaar op de werkvloer.

Deze visie heeft geresulteerd in een breed scala applicaties. Inmiddels draaien meer dan 40(!) TPSC Cloud™ applicaties in de omgeving van Fundashon Mariadal (klik hier voor een overzicht van de applicaties). Veel hiervan zijn maatwerk applicaties, ontwikkeld in samenwerking met TPSC’s senior consultant, John Willems: “Fundashon Mariadal laat het applicatiebeheer van de software over aan TPSC. Denk hierbij aan het inrichten van nieuwe en het onderhouden van bestaande applicaties en het beheer van gebruikers. Hierdoor is er intensief contact tussen mij en Felix. Felix levert de specificaties aan welke door mij worden uitgewerkt tot een applicatie die in de totaaloplossing van Fundashon Mariadal past. Felix informeert mij en vraagt advies over nieuwe ontwikkelingen binnen het Fundashon Mariadal waar TPSC mogelijk deel van kan uitmaken. Een fijne samenwerking die zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld tot een kostbare vriendschap.”

Download klantcase Fundashon Mariadal

 

Gebruiksvriendelijkheid

Fundashon Mariadal maakt nu al een aantal jaar intensief gebruik van de TPSC Cloud™ software. De gebruiksvriendelijkheid spreekt Felix het meest aan. Felix vertelt: “De eenduidige inrichting zorgt dat iedere medewerker, ongeacht het kennisniveau, zichzelf wegwijs kan maken in de software. Door de vele communicatie- en notificatie instrumenten zijn applicaties goed in te bedden in alledaagse zorg- en bedrijfsprocessen. Applicaties worden pas gemaakt op de werkwijze van de organisatie, in plaats van andersom”.

Behalen van strategische doelstellingen

Het gebruik van de TPSC Cloud™ software is voor het Fundashon Mariadal een strategisch besluit. De software wordt ingezet om de visie van de organisatie te kunnen naleven en doelen te behalen. Zo is de afgelopen jaren veel effort gestoken om op teamniveau applicaties te ontwikkelen om de gewenste platte organisatie te stimuleren. Ook op teamniveau kunnen nu rapportages worden gegenereerd en ieder team heeft toegang tot de juiste stuurinformatie. Dit maakt de organisatie wendbaarder en innovatiever en kan er sneller worden ingespeeld op markt- en volumeontwikkelingen.

Van retrospectief- naar prospectief kwaliteitsmanagement

Daarnaast heeft men zich de laatste jaren gefocust op de ontwikkeling van applicaties die live processen bewaken. Naast retrospectief (zoals incident- en klachtenmanagement), kan Fundashon Mariadal nu ook prospectief op risico’s inspelen. Klik hier voor voorbeelden en meer informatie.

Continue innovatie

Fundashon Mariadal doet er alles aan om kwaliteitsmanagement naar een hoger niveau te tillen. In 2016 zijn de eerste stappen genomen om samen met TPSC het eerste langdurige zorgdossier te ontwikkelen. Dit dossier zal worden ingezet in de gehele zorgketen: van de huisarts tot het ziekenhuis, verpleeghuis en thuiszorg. Het langdurige zorgdossier borgt het gehele zorgketenproces en is daardoor meer dan een klinische vastlegging, zoals bij een EPD het geval is. Met de ontwikkeling van het langdurige zorgdossier is ook een eerste aanzet gemaakt tot een toekomstig gezondheidsdossier dat de klant centraal toegang geeft tot zijn/haar medische gegevens. Een hoop mooie ontwikkelingen die samen zullen leiden tot de hoogstaande zorg die Fundashon Mariadal voor ogen heeft! Zoals Felix zelf zegt: “Success is the sum of small efforts repeated day in day out."

TPSC Cloud™ op Caribisch Nederland

En goed voorbeeld doet goed volgen! Het succes van Fundashon Mariadal en het enthousiasme van Felix hebben ervoor gezorgd dat ook andere organisaties op Caribisch Nederland gebruikmaken van de TPSC Cloud™ software! Felix ondersteunt hen in het gebruik van de software om continue kwaliteitsverbetering te realiseren.

  • Instituto Medico San Nicolas (ImSan) levert ambulante zorg op Aruba. Om te kunnen leren van incidenten en klachten, en zo continu de zorg te kunnen verbeteren, hebben zij hun incident- en klachtenmanagementproces geborgd in de TPSC software. Verbeteracties worden opgevolgd en gemonitord middels Improve 2.0.
  • Delta Security & Hospitality levert beveiligingswerkzaamheden op Bonaire. Met de HRM applicatie heeft iedere medewerker zijn eigen dossier dat inzicht geeft in diverse HR-registraties, zoals functioneringsgesprekken en uitgevoerde werkzaamheden. Ook maakt Delta Security & Hospitality gebruik van een beveiligingsronde applicatie. Hiermee worden werkzaamheden en bevindingen tijdens veiligheidsrondes gerapporteerd. Beide applicaties hebben als doel de kwaliteit van de organisatie continu te verbeteren. Resulterende verbeteracties worden ook hier opgevolgd en gemonitord met Improve 2.0.

Meer informatie? 

Wil je meer informatie over de TPSC Cloud™ software? Vraag dan geheel vrijblijvend een online demonstratie aan. Maak in 30 minuten kennis met de software en ontdek de vele mogelijkheden.

New call-to-action