Menu

Cultuur enquêtes

Creëer een veiligheidscultuur!

Cultuur enquêtes

Breng de huidige cultuur in kaart en zie wat nodig is om tot de gewenste veiligheidscultuur te komen.

Veiligheid maak je samen!

Na een incident of calamiteit wordt vaak vastgesteld dat de cultuur van de zorginstelling de boosdoener was. Bijvoorbeeld doordat collega’s elkaar niet durven aan te spreken op onveilig gedrag. Een open, blame free cultuur is noodzakelijk voor het leveren van goede patiëntenzorg. Maar het in kaart brengen en veranderen van een organisatiecultuur is geen eenvoudige opgave.

Cultuur enquêtes

Met een cultuur enquête meet je in hoeverre een open of gesloten cultuur aanwezig is in de organisatie of op afdelings- of teamniveau. Trends worden zichtbaar zodat gericht acties ondernomen kunnen worden om de cultuur stapsgewijs te verbeteren.

Online demo aanvragen

Download het e-book over het creëren van een veiligheidscultuur

Lees over de organisatiecultuur van zorginstellingen en de interventies de bijdragen aan het creëren van een Just Culture.

Download e-book

De voordelen op rij

TPSC animatie video

Kwaliteitsmanagement systeem voor de gezondheidszorg

Case studies

Felix Greving, Quality & Safety Coordinator, Fundashon Mariadal Bonaire:
De eenduidige inrichting zorgt dat iedere medewerker, ongeacht het kennisniveau, zichzelf wegwijs kan maken in de software. Applicaties worden pas gemaakt op de organisatie en zijn goed in te bedden in alledaagse zorg- en bedrijfsprocessen.
Lees de volledige case

Blijf op de hoogte van het laatste TPSC-nieuws!