Skip to content

Wedstrijd voor het beste verbeterpunt bij NWZ

Laatste update: 8 december 2020
Prijsuitreiking verbeterwedstrijd NWZ

Inhoudsopgave

De Meldingscommissie Incidenten in de Patiëntenzorg (MIP) van Noordwest Ziekenhuisgroep heeft voor de tweede maal de wedstrijd “Beste verbeterpunten uit VIM” georganiseerd. Acht decentrale commissies hebben verbeterpunten aangeleverd en door middel van stemming zijn de winnaars bepaald.

VIM wedstrijd NWZ 2020

De prijsuitreiking wordt normaliter gedaan tijdens de VIM-bijeenkomsten, maar vanwege Corona is telkens een van de MIP-leden bij de winnende afdelingen op bezoek geweest. De 2e en 3e prijs zijn beschikbaar gesteld door The Patient Safety Company.

Winnaars met de beste verbeterpunten:

  1. Naast eeuwige roem is de hoofdprijs van tegoedbonnen voor een luxe broodje en smoothie naar keuze óf een warme maaltijd inclusief toetje gewonnen door de VIM-commissie neurologie / neurochirurgie. Zij hebben het Poseybed op hun afdeling geïntroduceerd, waardoor patiënten die valgevaarlijk zijn toch kunnen worden uitgeplaatst;
  2. De afdeling Beschouwend heeft de tweede prijs in de wacht gesleept met hun oplossing voor de verwisseling van perslucht en zuurstof, en daarmee een traktatie voor het team gewonnen. De dolgelukkige winnaars staan op foto 2;
  3. Last but not least is de VIM-commissie MDL die een nazorgformulier hebben ontwikkeld om patiënten na een onderzoek onder sedatie te informeren over de details. Zij hebben twee snoeppotten te verdelen onder de teams op locatie Alkmaar en Den Helder;
  4. De MIP-commissie heeft ook een eervolle vermelding uitgereikt aan het laboratorium KCHI, omdat op beide locaties het verbeteren continu aandacht krijgt. Zij zijn in het zonnetje gezet met koek voor de teams.

Dit is een goed voorbeeld van hoe je vanuit het melden van incidenten kunt werken aan structurele verbeteringen én hoe je deze successen kunt delen in de organisatie. Juist door open te communiceren over incidenten en verbeteringen werk je aan een goede veiligheidscultuur. Binnen een 'just culture' worden zorgmedewerkers gestimuleerd om incidenten te melden én na te denken over verbetering van de zorg.

Meer weten over het leren van incidenten?