Menu

Privacyverklaring

 • Privacyverklaring
Privacyverklaring

Wij, The Patient Safety Company, respecteren de privacy van iedereen die met ons in contact komt. Persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt vertrouwelijke behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe The Patient Safety Company met persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens

www.patientsafety.com
Comeniusstraat 5, 1817MS Alkmaar, Telefoon: +31(0)728200400

Pardi Scheffer is de functionaris gegevensbescherming van The Patient Safety Company. Pardi is te bereiken via pardi@patientsafety.com of telefonisch via +31(0)728200400.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – mogelijkerwijs – van u vastleggen en/of verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Door u gekozen aanspreekvorm (bijvoorbeeld dhr., mevr., etc.)
 • Bedrijfsgegevens:
  • Adres
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • E-mailadres
  • Bedrijfswebsite-URL
 • Functie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
 • deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Waarom verwerken wij gegevens van u?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van uw relatie met The Patient Safety Company. Hoe ver uw relatie met The Patient Safety Company gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen reageren op een door u verzonden informatieverzoek m.b.t. onze producten of diensten;
 • Om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten;
 • Om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod;
 • Om u te voorzien van onze nieuwsbrief en/of te informeren over onze salesacties, waarvoor u aangegeven heeft deze te willen ontvangen;
 • The Patient Safety Company analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Op het moment dat u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van The Patient Safety Company (bijvoorbeeld voor een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), dan heeft The Patient Safety Company een gerechtvaardigd belang om uw gegevens vervolgens te gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Dit zo lang u niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Indien uw organisatie klant is van The Patient Safety Company, dan verwerken wij uw gegevens als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten die voortvloeiend uit de klant-leverancier relatie of op grond van de wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

The Patient Safety Company bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn start direct na registratie van de gegevens en uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer relevant zijn voor de dienstverlening.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij The Patient Safety Company op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming, Pardi Scheffer, via pardi@patientsafety.com. Hij zal de informatie dan verwijderen.