Skip to content

Software voor uitvoeren tevredenheidsonderzoek

Always_Events_stel_de_patient_central

Onze applicatie voor het opzetten en uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken is dé oplossing om te meten hoe de kwaliteit van je organisatie ervaren wordt door bijvoorbeeld klanten, patiënten of omwonenden.

Je klanten zijn van onschatbare waarde als het gaat om het verbeteren van je kwaliteit. Of je nu kijkt naar de ondernemer die door een aannemer een nieuw pand laat bouwen of naar een vrouw die naar een huisarts gaat voor een pijnlijke knie. Beiden zijn ervaringsdeskundigen voor het proces dat ze doorlopen. Door actief te luisteren naar ervaringen van klanten/patiënten kan de kwaliteit en veiligheid sterk worden verbeterd, zonder dat hier grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Naast zaken die feitelijk waarneembaar zijn (zoals incidenten), kunnen zo ook zaken die minder grijpbaar zijn inzichtelijk worden gemaakt. Zoals gebrekkige communicatie, onheuse bejegening of een slechte sfeer.

Met online tevredenheidsonderzoeken kan op ieder gewenst moment de kwaliteit van je dienst of product worden gemeten. Bijvoorbeeld na een eerste afspraak, bij oplevering of na een operatie. Resultaten worden real-time getoond op dashboards en verwerkt in rapportages. Trends worden zichtbaar zodat gericht acties ondernomen kunnen worden om de kwaliteit van je organisatie te verbeteren.

Wil je meer weten over de andere mogelijkheden met onze software? Ons platform biedt flexibiliteit en is snel, bekijk hier het overzicht van de applicaties. Of lees hieronder verder over wat de voordelen zijn wanneer je je tevredenheidsonderzoek gaat uitvoeren met onze software.

Voordelen van de TPSC Cloud applicatie

 • Erkende onderzoeksmethoden toepassen of zelf onderzoeken samenstellen
  De applicatie ondersteunt zowel erkende onderzoeksmethoden zoals de Net Promotor Score (NPS), maar biedt ook de mogelijkheid om zelf tevredenheidsonderzoeken samen te stellen.
 • Onbeperkt tevredenheidsonderzoeken samenstellen en eenvoudig beheren.
  Met de applicatie kun je zelf onbeperkt vragenlijsten samenstellen, bijvoorbeeld om specifieke kwaliteitsthema’s te behandelen. Met tientallen verschillende vraagtypes kan altijd de gewenste informatie worden uitgevraagd.
 • Onderzoeken gemakkelijk, snel en op ieder gewenst moment invullen.
  Vul een vragenlijst in op je desktop, tablet of telefoon – Alleen relevante vragen worden getoond – Anonieme deelname mogelijk – Geen dubbele data invoer – Concept versie opslaan.
 • Management dashboards en rapportage mogelijkheden.
  Persoonlijke management dashboards geven managers inzicht in de resultaten van hun eigen afdeling – Grafische weergaven met diverse diagrammen met doorklik functionaliteit – Exporteer-functionaliteit naar Word, PDF, CSV en XML – Dynamische werklijsten waarmee snel inzicht wordt verkregen.
 • Verbeteracties initiëren en monitoren.
  Resulterende verbeteracties worden vastgelegd en opgevolgd met Improve 2.0, het digitale verbetervolg systeem.
Meer weten over de mogelijkheden met onze software?

Vraag een online demo aanof bespreek je wensen vrijblijvend met een specialist.

Start verbeterproces op basis van de feedback

Wanneer je de antwoorden van het tevredenheidsonderzoek analyseert kan het zijn dat een specifiek onderdeel in je proces slechter wordt beoordeeld. Je kunt dan met het procesdiagram Plan-Do-Check-Act (PDCA) een verbeteractie starten.

De PDCA cyclus geeft vier activiteiten weer, die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn en moeten zorgen voor een betere kwaliteit. Met het cyclische karakter wordt benadrukt dat de kwaliteitsverbetering een continu proces moet zijn die continue aandacht vraagt. 

De vier activiteiten volgens de PDCA-cyclus:

 • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast;
 • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling;
 • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen;
 • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.

Download Incident Management eBook

Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

ebook-cover-incident-management

Onze gewaardeerde klanten zijn onder andere: