Skip to content

Always Events: De patiënt centraal

Always_Events_stel_de_patient_central.png

Inhoudsopgave

Always Events, stel de patient centraal

Always Events, ontwikkeld in de Verenigde Staten door het Picker Institute en momenteel geleid door het Institute for Healthcare Improvement (IHI), worden gedefinieerd door die aspecten van zorg die altijd zouden moeten worden ingevuld wanneer patiënten, hun familieleden en partners in contact komen met zorgprofessionals en de zorginstelling.

Het zijn de aspecten van de patiëntenzorg die dermate belangrijk worden geacht door de patiënt en hun familie dat zorgverleners juist die zaken altijd goed aanpakken.  

In deze blog wordt beschreven wat Always Events inhoudt, hoe je het herkent, creëert en hoe het zich verhoudt tot een Just Culture.

Always Event

Always Events heeft een fraai klinkende definitie. Maar simpel gezegd is een Always Event een belofte aan de patiënt. Een belofte samen te werken en naar de patiënt te luisteren. De resultaten van die belofte moeten voor de patiënt, hun partners, familie en verzorgers vier zekerheden opleveren:

 1. Wat we vandaag gaan doen
 2. Wat de volgende stap is
 3. Wat er van mij verwacht wordt
 4. En dat iemand naar mij luistert

De kenmerken van een Always Event

Een Always Event wordt gekenmerkt door heldere, proactieve handelingen en gedragingen die:

 • een basis verschaft om samen te werken met patiënten, hun partners en familieleden en mogelijke andere verzorgers;
 • een optimale ervaring voor de patiënt en verbeterde uitkomsten verzekert;
 • dient als een verbindende factor voor alle betrokkenen en een aanhoudende inzet vertoont voor persoonlijke- en familiegerichte zorg;
 • de betekenis van de zorgverlening als geheel vergroot.

Dit zijn Always Events wel

 • betrouwbare procedures en gedragingen die een optimale patiëntenzorg verzekeren
 • afgesproken met patiënten, familie, partners en andere verzorgers
 • geïntegreerd in een samenhangende patiëntgerichte zorgstrategie

Dit zijn Always Events niet

 • bewezen zorgpraktijken (bv. handen wassen) of een algemeen geldende professionele standaard zoals patiënten met respect en waardigheid behandelen
 • verbeteringen van procedures die gedaan worden 'voor' de patiënt en hun familie
 • tijdelijke of geïmproviseerde verbetering

Waarin een Always Event zich onderscheidt, zijn de ervaringen van patiënt, partner, familie en andere verzorgers dat het een onmisbare verbetering betekent in het complete proces van zorgverlening.

De vier criteria van een Always Event

Een Always Event moet aan deze vier criteria voldoen:

 1. Belangrijk: Patiënten, partners, familie en andere verzorgers hebben het als fundamenteel aangemerkt voor de kwaliteit van de geboden zorg en verwachten een positief effect wanneer het succesvol geïmplementeerd wordt.
 2. Bewezen: Het Event heeft zijn waarde bewezen als bijdrage aan optimale zorg en een respectvolle omgang met patiënten, familie en andere verzorgers, hetzij door onderzoek of door kwaliteitsverbetering gedurende een langere periode.
 3. Meetbaar: Het Event is specifiek genoeg om vast te stellen dat voorgestelde procedures of gedragingen betrouwbaar zijn. Dit is een harde eis om Always Events kwantificeerbaar te laten zijn en niet alleen ambitieus.
 4. Duurzaam en betaalbaar: Het Event moet haalbaar en duurzaam zijn zonder substantiële vernieuwingen, investeringen of de aanschaf van nieuwe apparatuur. Dit criterium is met name bedoeld om binnen de organisatie vooral te kijken naar verbetering van de zorg door te investeren in zorgprocessen en op relaties gebaseerde zorg.

Always Events en Just Culture

Waar Just Culture zich richt op de organisatie zelf en het omgaan met menselijke fouten, daar stelt Always Events de patiënt centraal. Door te focussen op positieve aspecten van zorgverlening namelijk: die aspecten van zorg die een patiënt altijd dient te krijgen en die ook te beloven en af te spreken met patiënt, partners, zijn familie en andere verzorgers, verbetert niet alleen de kwaliteit van de zorg, de betrokkenheid van zorgverleners maar vooral de ervaring en veiligheid van de patiënt.

Meer over Just Culture lees je in het eBook 'Just Culture, Theorie en praktijk':

Download eBook Just Culture