Skip to content

Niet alles is wat het lijkt in het Nederlandse paradijs

Laatste update: 5 september 2023
Uitdagingen waar zorginstellingen in Caribisch Nederland

Inhoudsopgave

Uitdagingen zorginstellingen op Caribisch Nederland

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg continu te kunnen verbeteren, is de gezondheidszorg voortdurend in beweging. Nieuwe concepten worden aan het licht gebracht en onderzocht.

The Patient Safety Company was aanwezig op de Healthcare Conference in Aruba (HCCA) om een beter beeld te krijgen van de gezondheidszorg op de Nederlandse Antillen. Gedurende de conferentie werd één ding ernstig duidelijk: Niet alles is rozengeur en maneschijn in Caribisch Nederland.

In deze blog lees je over de uitdagingen waar zorginstellingen in Caribisch Nederland op dit moment mee te maken hebben.

Uitdagingen in de gezondheidszorg

De belangrijkste onderwerpen die tijdens de conferentie werden besproken, waren:

Integrated Healthcare, Big Data, samenwerkingen en communicatie. Hierbij ging het niet alleen over samenwerkingen en communicatie tussen zorgprofessionals maar ook tussen de eilanden.

In de loop der tijd zijn de eilanden steeds meer uit elkaar gegroeid. Ieder eiland functioneert als een eigen entiteit en richt zich op zijn eigen problemen en uitdagingen. Maar de eilandbevolking erkent meer en meer het belang van samenwerkingen. Door succesverhalen en nieuwe technieken met elkaar te delen, kunnen de eilanden van elkaar leren.

In vergelijking met het vaste land van Nederland, zijn op de eilanden vooral veel kleine organisaties gevestigd. Zij beschikken over beperkte middelen. Ondanks de vele uitdagingen die dit met zich meebrengt, moeten ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, ambulancediensten, etc. de kwaliteit en veiligheid van zorg kunnen waarborgen.

Tijdens de conferentie werden de volgende 5 uitdagingen en behoeftes besproken:

Caribbean health systems: the five (5) gaps & need for changes

Titel: Caribbean health systems: the five (5) gaps & need for changes

Ouderenzorg

Een andere uitdaging op Aruba heeft te maken met de ouderenzorg. Op dit moment zijn niet genoeg verzorgingstehuizen aanwezig om de ouderen op Aruba van goede zorg te kunnen voorzien. De overheid probeert dit op te lossen door ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Nodige zorg wordt geboden in de vorm van thuiszorg. Het gebrek aan verzorgingstehuizen is op deze manier tijdelijk opgelost. Maar hoe zorg je dat mensen thuis dezelfde kwaliteit zorg krijgen als in een verzorgingstehuis?

Gebrek aan data over kwaliteit en veiligheid

Tenslotte is het, door gebrek aan data, moeilijk om weloverwogen organisatorische besluiten te nemen. Aruba is één van de weinige plaatsen waar nauwelijks gegevens en statistieken bekend zijn over de gezondheidszorg. Dit komt doordat zorgorganisaties niet beschikken over systemen die informatie verzamelen. Men kan hierdoor geen trend analyses uitvoeren, heeft geen inzicht in waarom de dingen gaan zoals ze gaan en hoe ze vooruit moeten.

Zorgparadijs

Het ziekenhuis van Bonaire, Fundashon Mariadal, is één van de weinige zorgorganisaties in Caribisch Nederland die structureel data verzamelt en trend analyses uitvoert. Hun focus op het automatiseren van diverse kwaliteits- en organisatorische processen heeft geresulteerd in een uniek Kwaliteitsmanagement Systeem.

Fundashon Mariadal dient als voorbeeld voor vele zorgorganisaties op de andere eilanden. Het ziekenhuis wordt regelmatig benaderd door andere zorginstellingen die willen leren van hun ervaring.

Ondanks dat op dit moment niet alles rozengeur en maneschijn is op Caribisch Nederland, worden de eerste stappen gemaakt om een zorgparadijs te creëren!

Wil je meer informatie over Fundashon Mariadal en de manier waarop zij hun kwaliteit en veiligheid waarborgen en continu verbeteren? Download dan de casestudie ‘Een uniek kwaliteitsmanagement systeem’ en krijg een kijkje achter de schermen een vooruitstrevende organisatie.

Download klantcase Fundashon Mariadal