Skip to content

Hoe borg je patiëntveiligheid bij het aanbod van eHealth

Laatste update: 6 september 2023
Hoe borg je patiëntveiligheid bij het aanbod van eHealth

Inhoudsopgave

Steeds vaker zijn patiënten via eHealth, ook wel telehealth, in contact met gezondheidszorgdiensten. Bijvoorbeeld voor periodieke controles, kleine vragen om acute zorg, monitoring van chronische aandoeningen en meer, door middel van verschillende technologieën zoals:

 • videobellen;
 • remote monitoring via sensoren;
 • via e-mail of mobiele apps.

In de basis komt eHealth neer op het bieden van zorg waarbij de patient en de zorgverlener zich op verschillende locaties bevinden. Maar ongeacht waar de personen zich bevinden, patiëntveiligheid en continue aandacht voor kwaliteit van zorg moeten net zo streng zijn als bij zorg op locatie. Als zorgorganisaties hun kwaliteit- en risicomanagement kunnen aanpassen aan eHealth, is het ongetwijfeld een grote stap voorwaarts voor de toekomst.

COVID-19 en de opkomst van eHealth

Jarenlang waren zorgorganisaties traag in het adopteren van zorg op afstand vanwege onder andere bezorgdheid over patiëntveiligheid en de acceptatie bij patiënten/zorgverleners met nieuwe technologie. De COVID-19 pandemie veranderde de zaken bijna van de ene op de andere dag, en de meeste zorgverleners omarmen eHealth nu. Patiënten bleken graag toegang te willen hebben tot hun zorgverleners tijdens de pandemie, te midden van lockdowns en thuiswerken.

Deze ontwikkelingen voorspellen veel goeds voor patiënten en zorgverleners. Toch moet patiëntveiligheid een prioriteit blijven.

Geef patiëntveiligheid prioriteit bij de aanbod van eHealth

Het snelgroeiende gebruik van eHealth verandert ook de hulpmiddelen die leveranciers gebruiken om patiënten te monitoren. Platforms zoals Glooko kunnen de bloedglucosespiegels van een patiënt thuis verzenden en weergeven in een dashboard dat op het bureau van een verpleegkundige staat. Het doel is om de verpleegkundige te waarschuwen als de metingen van een patiënt in de gevarenzone terechtkomen, wat leidt tot een telefoontje naar de patiënt of een andere klinische interventie.

Incident reportage
Maar wat gebeurt er als de verpleegkundige een waarschuwing mist tijdens een dienstwisseling, of omdat ze gefocust zijn op een andere patiënt? Of het nu gaat om een ​​relatief beperkt of meer ernstig incident, het belangrijkste is dat het personeel dit incident gemakkelijk kan rapporteren, net zoals bij een incident of gebeurtenis die zich binnen de muren van het ziekenhuis voordoet.

Veiligheidscultuur
Kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid zijn afhankelijk van de mogelijkheid om gegevens te verzamelen, te analyseren en verbeteringen door te voeren. Een gebrek aan transparantie, communicatiefouten en andere belemmeringen komen overal voor, of de zorg nu op afstand wordt verleend of niet. In de geest van 'Just Culture', Safety II en andere initiatieven moeten organisaties die eHealth aanbieden, leren van wat goed gaat én van incidenten en ongelukken die zich toch voordoen.

Dataveiligheid
Omdat ondersteuning via digitale kanalen wordt geboden, is het belangrijk om rekening te houden met risico's rondom informatiebeveiliging en datalekken. Beveilig de privacy van patiënten en personeel in lijn met GDPR wetgeving.

Experts delen hun ervaringen met patiëntveiligheid en eHealth

Grote belangstelling voor en investeringen in eHealth ofwel telehealth hebben traditionele IT-leveranciers en bedrijven voor consumenten electronica aangetrokken. Maar succesvolle eHealth toepassingen moeten prioriteit geven aan patiëntveiligheid, te midden van de haast om deze technologieën te ontwikkelen en ze in handen te krijgen van verpleegkundigen, andere zorgverleners en patiënten.

Stephen Agboola, MD, MPH en Joseph Kvedar, MD, twee telehealth-pioniers, schreven in Patient Safety Network dat "dit met name het geval is in de consumentgerichte mHealth-markt, waar apps en producten mogelijk niet officieel zijn getest op veiligheid of werkzaamheid." Advies van Agboola en Kvedar om prioriteit te geven aan patiëntveiligheid bij het gebruik van eHealth omvat de volgende tips:

 • patiëntveiligheid moet de eerste focus blijven gedurende de gehele levenscyclus van een eHealth applicatie;
 • gegevensbeveiliging en encryptie-protocollen moeten up-to-date worden gehouden bij het aanbieden van telezorg;
 • regelgevende en professionele input, naast de eigen unieke inzichten van zorgorganisaties, helpen bij het creëren van op consensus gebaseerde richtlijnen, protocollen en standaarden. Deze inspanningen moeten blijvend aandacht krijgen;
 • transparantie rondom alle mogelijke risico's is noodzakelijk voordat patiënten worden ingeschreven in een eHealth programma;
 • zorgorganisaties zouden systemen moeten gebruiken waarmee artsen hun gebruik op afstand kunnen documenteren en die diensten kunnen integreren in de werkwijze van artsen;
 • organisaties moeten ernaar streven om belemmeringen weg te nemen die bestaan ​​als gevolg van gebrekkige kennis van de zorgsector en andere sociale of economische factoren.

Stel patiënten centraal bij de implementatie van eHealth

Patiënten / cliënten zijn de enigen die het hele zorgtraject doorlopen. Hierdoor kunnen ze inzicht geven in eventuele verborgen onvolkomenheden in je processen. Via patiënt- / cliëntparticipatie krijgen zorginstellingen essentiële informatie om interne processen verder te verbeteren - en zij kunnen en moeten de kans grijpen om hetzelfde te doen rondom het eHealth aanbod.

Bij het implementeren van patiëntenparticipatie zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden:

 1. zorg ervoor dat de organisatie feedback geeft zodra bijvoorbeeld een klacht is binnengekomen;
 2. bepaal wat er met de resultaten gaat gebeuren;
 3. formuleer SMART-doelen voor de verbeteracties;
 4. zorg ervoor dat patiënten, zorgverleners en management informatie ontvangen over de resultaten en de te volgen stappen;
 5. zorg ervoor dat het onderwerp patiënt / cliëntparticipatie op de agenda blijft staan;
 6. zorg ervoor dat er een Plan-Do-Check-Act-cyclus of een andere methode is voor een cyclisch en structureel verbeteringsproces;
 7. verzamel op regelmatige basis nieuwe data om een ​​betrouwbaar beeld en inzicht te krijgen in veranderingen.

Door dezelfde praktische roadmap te gebruiken die intern wordt gebruikt voor patiëntveiligheid, kan je  zorgorganisatie een veilig, kwalitatief hoogstaand eHealth programma implementeren.

Als je meer wilt weten over patiëntenparticipatie, lees dan onze blog "Participatie: hoe geef je patiënten / cliënten een stem?". Of download ons eBook over de impact van patiëntenparticipatie op de kwaliteit van zorg.

Download eBook Patient Participation