Skip to content

Huidige verwachtingen kwaliteitsmanagementsysteem | TPSC

Laatste update: 16 november 2022
Wat mag je tegenwoordig verwachten van je kwaliteitsmanagementsysteem?

Inhoudsopgave

Nieuwste ontwikkelingen digitaal kwaliteitsmanagement systeem

Niet zo lang geleden werden incidenten in de zorg vaak nog op papier of in Excel gemeld. Tegenwoordig hebben de meeste zorginstellingen hiervoor een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem, die door de technische ontwikkelingen steeds meer mogelijkheden biedt.

Technologische ontwikkelingen en nieuwe functionaliteit volgen elkaar vandaag de dag snel op. Deze blog beschrijft wat je vandaag de dag van een kwaliteitsmanagement kunt verwachten. We gaan hierbij dieper in op melden via een mobile-first formulier en het integreren van BI-functionaliteit in een kwaliteitsmanagement systeem. 

Verzamelen van data

Om zoveel mogelijk data te kunnen verzamelen moet de drempel om te melden zo laag mogelijk zijn, voor iedereen. Ongeacht locatie of beschikbaarheid over een account. Naast medewerkers moeten ook  patiënten, cliënten, familieleden én bezoekers kunnen melden of een verbetersuggesties kunnen indienen. Zij zijn immers van onschatbare waarde gebleken in het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Zij kunnen zorgprofessionals een spiegel voorhouden als het gaat om veiligheid en kunnen ons leren hoe we de zorg veiliger kunnen maken. Zie ook ons eBook over patiënten-/cliëntenparticipatie: “Hoe maak je van gewone zorg, echt goede zorg maakt? Door te kijken door de ogen van de patiënt en de cliënt”. 

Patiënten, cliënten, familieleden én bezoekers zijn van onschatbare waarde gebleken, omdat zij zorgprofessionals een spiegel kunnen voorhouden als het gaat om veiligheid en kunnen ons leren hoe we de zorg veiliger kunnen maken.

Mobile-first (meld)formulier

Het kwaliteitsmanagement systeem van The Patient Safety Company, TPSC Cloud™, beschikt over een mobile-first formulier. Medewerkers en cliënten kunnen ook met hun tablet of smart phone een melding maken van een klacht of incident, een tevredenheids- of cultuur enquête invullen, een verbetersuggestie indienen etc.

Het mobile-first formulier komt met de optie om mensen zonder in te loggen/zonder account toegang te geven tot het formulier. Zo kan iedereen - binnen of buiten de organisatie - een melding maken van een klacht of incident, een tevredenheids- of cultuur enquête invullen, een verbetersuggestie indienen etc.

De belangrijkste kenmerken van het mobile first formulier:

  • Het formulier is geoptimaliseerd voor gebruik op mobiele telefoon of tablet. Dit houdt in dat de lay-out en inhoud is afgestemd op de schermgrootte en performance van een mobile device met touch-bediening
  • Mobile-first houdt niet in dat het formulier minder gebruiksvriendelijk is voor gebruik op PC of desktop. Het mobile first formulier is te gebruiken voor ieder apparaat met een browser
  • Directe validatie: Indien de antwoorden ontbreken of niet aan gestelde eisen voldoen, wordt dit direct kenbaar gemaakt.
  • Sneller: Door het toepassen van de nieuwste programmeertechnieken wordt het mobile-first formulier snel geladen.
  • Bijlagen toevoegen: Het mobile-first formulier maakt gebruik van aanwezige functionaliteiten op je telefoon of tablet. Een goed voorbeeld hiervan is de optie om vanuit het formulier je camera te openen, een foto of video te maken en deze als bijlage toe te voegen.

Van data naar relevante stuurinformatie

De meeste kwaliteitsmanagementsystemen voorzien in standaard functionaliteiten voor het melden van incidenten, het maken van analyses en creëren rapportages. Hierdoor staat in het kwaliteitsmanagement systeem veel waardevolle data opgeslagen. Maar instellingen die daar geen inzichten uit kunnen halen, missen kansen om de kwaliteit en veiligheid te verbeteren.

Het verhaal achter de data

Data is pas waardevol, als je het verhaal achter de data kent, zodat je trends kunt herkennen en hierop kunt anticiperen. Vooruitstrevende zorginstellingen willen het verhaal achter de data weten, zodat zij kwaliteit en veiligheid proactief kunnen benaderen in plaats van reactief. Bovendien kan de focus zo worden gelegd op preventie en het lerend vermogen van de organisatie.

Business Intelligence

Om zorginstellingen beter en makkelijker inzicht te geven in de data die in hun kwaliteitsmanagement systeem staat opgeslagen heeft TPSC hun kwaliteitsmanagement platform verrijkt met Power BI, een geavanceerde Business Intelligence tool. Nu kunnen wereldwijd meer dan 500 zorginstellingen profiteren van de voordelen van geavanceerde business intelligence, state-of-the-art dashboards en visuele analyse

TPSC Cloud™ en Power BI zijn een gouden combinatie, die zorginstellingen in staat stelt om kwaliteit en veiligheid naar een hoger niveau te tillen:

  • Met de integratie van Power BI in TPSC Cloud™ kunnen zorginstellingen beter en slimmer met de beschikbare data om gaan. Vergelijk data, ontdek dwarsverbanden en trends, zoom in tot op het kleinste detail en creëer geavanceerde rapportages.
  • Het maken van rapportages en dynamische dashboards met Power BI is zo intuïtief en zo eenvoudig dat iedereen het kan. De gebruiksvriendelijkheid en het gemak sluit goed aan op waar The Patient Safety Company als organisatie voor staat.

Wil je meer informatie over de inzet van mobile-first formulierer? Neem dan contact met ons op.

Download het eBook: PvE Kwaliteitsmanagementsysteem

Wil je meer lezen over het schrijven van een Programma van Eisen voor een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem? Klik hier om het eBook te downloaden. Het eBook kunt u gebruiken als leidraad voor het schrijven van uw eigen PvE. Daarnaast kunt u het gebruiken om te beoordelen of TPSC Cloud™ wellicht een geschikt systeem is voor uw organisatie.

Download eBook RFI - ondersteuning bij software selectie