Skip to content

Voordelen van cloud software voor zorginstellingen

Laatste update: 6 september 2023
Voordelen van cloud software voor zorginstellingen

Inhoudsopgave

In de afgelopen jaren hebben vele soorten zorgorganisaties het voorbeeld gevolgd van grote ziekenhuizen. Voor zowel patiëntveiligheid, kwaliteit, risicobeheer en andere toepassingen zijn ze overgestapt naar cloud-based software. Dit komt omdat cloud-based software (SaaS) interessante voordelen biedt voor zowel kleine praktijken, ziekenhuizen met meerdere locaties als voor andere type faciliteiten.

Vrijwel elke zorginstelling kan profiteren van voordelen, zoals het verlagen van beheerskosten, het verbeteren van de privacy en vooral het bevorderen van patiëntveiligheid en kwaliteitsinitiatieven door gebruik te maken van cloud software technologie.

Toepassingen voor cloud software in de zorg

In bredere zin verwijst cloud computing naar de implementatie van software op servers op afstand. Deze off-site systemen zijn toegankelijk via een snelle internetverbinding.

Zorgorganisaties kunnen deze servers in de cloud gebruiken voor het beheren, opslaan en verwerken van gegevens met betrekking tot hun patiënten en de diensten die zij verlenen, inclusief het beheer van IT toepassingen voor:

 • patiëntgegevens;
 • personeelszaken zoals roosters en opleidingen;
 • kwaliteits-, risico- en compliancegegevens;
 • hulpmiddelen voor patiëntveiligheid, waaronder formulieren voor het melden van incidenten, klachten- en suggesties, en enquêtes.

Het alternatief voor cloud-based software is het opzetten van een robuust on-site datacenter of het opslaan van gegevens op individuele computers. Het creëren van een on-site datacenter is kostbaar in vergelijking met het gebruik van een gehoste of cloud-based applicatie, ook wel software as a service (SaaS) genoemd. Bovendien kunnen gegevens die lokaal op persoonlijke apparaten zijn opgeslagen, de veiligheid van gegevens van patiënten en zorgverleners in gevaar brengen en de zorgervaring verminderen.

Beveiliging van zorggegevens is meer dan alleen beleid voor wachtwoorden en toegangsrechten. Het vereist een multidimensionale aanpak. Bedrijven zoals The Patient Safety Company die slimme cloud computing-diensten leveren, hanteren gedetailleerde, solide beleidslijnen, processen en procedures om de hoogste beveiligingsniveaus te bieden aan klanten.

Cloudcomputing biedt zorginstellingen een unieke balans tussen beveiliging, mogelijkheden voor het delen van gegevens en schaalbaarheid. Het is kosteneffectiever dan on-site datacenters en aanzienlijk veiliger dan het hosten van gegevens op personal computers..

Hoe verandert cloud-based software de zorgsector?

Cloud-based software zorgt voor een revolutie in de gehele zorgsector. Met deze technologie kunnen zorgaanbieders binnen en tussen organisaties data veilig en efficiënt delen. Het resultaat is een veiligere patiëntervaring en verbeterde resultaten, die in toenemende mate van invloed zijn op de financiële positie van de zorgaanbieder. Men kan deze technologie bijvoorbeeld gebruiken om het factureringsproces te versnellen of om processen te verbeteren ten opzichte van interne en externe kwaliteitsdoelen, waaronder belangrijke prestatie-indicatoren voor veiligheid en preventie, zoals handhygiëne, valpreventie en meer.

Bovendien maakt cloud computing samenwerking in een moderne omgeving mogelijk. Werken vanuit elke faciliteit of locatie en het importeren/exporteren van gegevens en documenten vanaf elke locatie, via elk elektronisch apparaat, is een scenario dat blijft bestaan. Cloudtechnologie beveiligt informatie en maakt connectiviteit op afstand mogelijk voor elke gebruiker, inclusief artsen en ander zorgpersoneel, met ieder alleen toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn.

Effectieve patiëntveiligheid en continue inspanningen voor kwaliteitsverbetering die resulteren in minder incidenten, vereisen direct beschikbare tools voor:

 • Verbeterde gegevensverzameling en -analyse;
 • Transparantie en beschikbaarstelling van gegevens;
 • Ontwikkeling van effectieve systemen op het niveau van directe patiëntenzorg.

Cloud-based software maakt dit alles mogelijk.

Met SaaS software van The Patient Safety Company is het eenvoudig om formulieren in te vullen en versturen die nodig zijn voor het creëren van continue verbeteringen. Je kunt er papieren processen mee automatiseren én een efficiënte en veilige manier bieden om gegevens in uw IT-landschap te delen en opnieuw te gebruiken.

De impact van COVID-19 op cloud acceptatie
De COVID-19-pandemie heeft de adoptie van cloud software in de gezondheidszorg versneld. Tussen de haast om een levensvatbaar vaccin te ontwikkelen en de noodzaak om de zorgcapaciteiten uit te breiden, werden zorgorganisaties haast gedwongen om gegevens te verzamelen en te delen. Als reactie hierop hebben veel organisaties voor cloudoplossingen gekozen die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van zorgaanbieders. Software aanbieders die zich alleen op de zorg richten, hadden een voorsprong omdat ze al bedreven waren in het integreren van veiligheid, privacy en verbetering van de zorg.

Diverse typen cloud-based software

Cloud software kan over het algemeen worden onderverdeeld in twee brede modellen:

Deployment model: er zijn vier typen: public clouds, private clouds, community clouds, en hybrid clouds. Het exacte model dat wordt gekozen, hangt af van de specifieke behoeften van de sector.

Voor de zorgsector is een private cloud of hybride cloudimplementatie de ideale oplossing. Private clouds zijn uitstekend geschikt voor zorgorganisaties vanwege de strikte beperkingen voor patiëntgegevens die zijn vastgelegd door wettelijke vereisten.

Distributiemodel: een distributiemodel maakt gebruik van verspreide datacenters en meerdere zogenaamde Points of Presence (PoP's). Elke locatie heeft randapparatuur en maakt gebruik van de architectuur van bestaande clouds.

Het distributiemodel legt een grotere nadruk op het uitbreiden van diensten naar datacenters van klanten en randapparatuur. De cloudprovider is verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en beschikbaarheid van de cloudoplossing.

Aangezien organisaties steeds vaker kiezen voor een cloudomgeving, voor allerlei soorten zorgapplicaties, moeten besluitvormers natuurlijk zeker zijn van veiligheid, prestaties en controle bij het overstappen van on-premises applicaties. Daarom is het noodzakelijk om te kiezen voor het meest geschikte, op veiligheid gerichte model.

Wat zijn de voordelen van cloud software voor de zorgsector?

Er zijn acht belangrijke voordelen verbonden aan de implementatie van cloud toepassingen. Lees hieronder over de voordelen van cloud software:

 1. Schaalbaarheid en flexibiliteit: het opslaan van grote hoeveelheden patiëntgegevens met behulp van hardware op de eigen locatie beperkt de schaalbaarheid van een organisatie. Omgekeerd bieden cloud software-oplossingen superieure schaalbaarheid tegen lagere kosten. Opslagmogelijkheden kunnen worden vergroot naarmate de behoefte van de zorginstelling groeit.

  Cloudcomputing is niet alleen een meer schaalbare oplossing, maar biedt ziekenhuizen ook meer financiële flexibiliteit. Bij de implementatie van datacenters moet de organisatie proberen in te schatten hoeveel servers ze nodig hebben en dienovereenkomstig in deze oplossingen investeren. Dit vereist een enorme investering vooraf. Cloud computing-oplossingen vereisen geen grote initiële investering. In plaats daarvan kunnen zorgverleners betalen voor alleen datgeen ze gebruiken. Ze hoeven geen honderdduizenden euro's vast te leggen in servers en andere hardware.

 2. Gegevensopslag en preventie van gegevensverlies: Gegevensverlies als gevolg van een serverstoring, natuurrampen of een andere onverwachte gebeurtenis kan nadelig zijn voor de bedrijfsresultaten. Om de zaken nog ingewikkelder te maken, betekent gegevensverlies dat zorgverleners waardevolle patiëntenzorgdossiers verliezen, wat de veiligheid van de klant in gevaar kan brengen.

  Cloudcomputing biedt uitzonderlijke bescherming tegen gegevensverlies. Waardevolle gegevens worden off-site opgeslagen, maar deze bestanden kunnen worden geback-upt en gemakkelijk worden hersteld in het geval van uitval van apparatuur.

 3. Beveiliging: De afgelopen jaren hebben overheden en andere regelgevende instanties meer nadruk gelegd op gegevensbeveiliging. Zorgverleners worden hierdoor geconfronteerd met zeer strenge regelgeving op het gebied van patiëntgegevens. Als zij er niet in slagen om adequate maatregelen te nemen om deze vertrouwelijke informatie te beschermen, kunnen zorgorganisaties te maken krijgen met boetes en reputatieschade.

  Hoewel zorgorganisaties de gegevensbescherming ook in eigen huis kunnen regelen, is het uitbesteden van gegevensbeheer en -bescherming aan cloudproviders de meer pragmatische oplossing. Deze partijen kunnen elektronische dossiers zo opslaan dat ze voldoen aan de wettelijke richtlijnen voor beveiliging en privacy.

 4. Samenwerking: Een gebrek aan communicatie tussen artsen en ander medisch personeel kan een probleem opleveren op het gebied van patiëntenzorg en veiligheid. Dit is een zorgwekkend probleem wanneer een patiënt wordt overgebracht naar een andere afdeling of locatie van een grote zorginstelling.

  Inefficiënte praktijken voor het delen van gegevens verminderen de algehele kwaliteit van de zorg en voorkomen ook dat zorgverleners optimale patiëntresultaten behalen. Cloudsoftware maakt een gestroomlijnde samenwerking tussen alle partijen mogelijk. Deze oplossingen omvatten technologieën voor personeelsbeheer, visuele presentatie van gegevens, mogelijkheden voor het delen van gegevens en andere functies die de kwaliteit van de patiëntenzorg aanzienlijk verbeteren. Een betere samenwerking helpt ook om zorgverleners te beschermen tegen persoonlijke aansprakelijkheid.

 5. AI en machine learning: Innovatieve cloudoplossingen maken gebruik van de nieuwste kunstmatige intelligentie en machine learning-mogelijkheden. Deze technologieën hebben een positieve invloed op elk facet van het zorgproces. Machine learning stelt aanbieders in staat om overbodige processen te automatiseren. Dit kan administratieve kosten verlagen, de dagelijkse activiteiten optimaliseren en vooral de ervaring van de patiëntenzorg verbeteren.

  Machine learning en AI zullen ook de gegevensintegriteit ten goede komen door fouten te beperken en de nauwkeurigheid van patiëntinformatie te verbeteren. AI en machine learning omvatten ook mogelijkheden met voorspellende analyses. Deze analyses kunnen inzichten opleveren over hoe zorgverleners de patiëntenzorg kunnen verbeteren, inefficiënties elimineren en kosten besparen.

 6. Herstel na noodgevallen: Cloud databases bespoedigen gegevensherstel, maar dit helpt aanbieders ook om de normale activiteiten sneller te hervatten na een ramp, of dit nu een natuurlijke of door de mens veroorzaakte ramp/incident is, waarbij er een grotere vraag naar zorg is. Zelfs een korte onderbreking van IT-systemen kan ertoe leiden dat ziekenhuizen niet in staat zijn om adequate zorg te bieden.

 7. Snelheid: Cloud-based software verhoogt de efficiëntie van ieder onderdeel in de patiëntenzorg. Organisaties die met cloudsoftware werken, kunnen snel patiënten verwerken; veiligheid en kwaliteit beter bewaken; data uit verschillende delen van de organisatie eenvoudig analyseren, incidenten rapporteren en risico's direct mitigeren.

  Daarnaast zorgt het versnellen van overtollige processen ervoor dat stafafdelingen meer tijd overhouden om zich te concentreren op taken die hun volledige aandacht vereisen.

 8. Patiëntveiligheid: Overstappen naar cloud-based EPD's kan de patiëntveiligheid drastisch verbeteren. Met cloudoplossingen kunnen zorgmedewerkers in verschillende afdelingen waardevolle inzichten krijgen in eerdere contacten tussen patiënten en andere artsen. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld beschermd worden tegen het voorschrijven van overmatige medicatie.

  De huidige methoden voor incidentbeheer vereisen meer dan het volgen van incidenten of bijna-incidenten aan het ziekenhuisbed. Naarmate zorgverleners in toenemende mate zorg en diensten verlenen vanuit poliklinische locaties, in de thuissituatie, in gespecialiseerde centra, en via de telefoon of internet, moeten onze instrumenten voor veiligheids- en kwaliteitsverbetering worden aangepast. Met andere woorden, we moeten de patiënt volgen om schade te voorkomen. Cloud-based formulieren zijn gebruiksvriendelijk en toegankelijk via computer, tablet of smartphone. Dit zal de bereidheid vergroten om details vast te leggen die verloren kunnen gaan naarmate de tijd verstrijkt.

Uitdagingen voor acceptatie van cloud software in de zorg

Zoals met elke nieuwe technologie, zijn er uitdagingen rondom de wijdverbreide acceptatie van cloud computing in de gezondheidszorg. Het meest prominent zijn zorgen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en veiligheid van cloud-based oplossingen. Sommige instellingen en aanbieders zijn bezorgd dat gegevensopslag in de cloud geen adequate bescherming biedt voor vertrouwelijke patiënt- of zorgverlenerinformatie.

De meeste van deze zorgen zijn echter ongegrond. In feite is opslag in de cloud veel veiliger dan traditionele methoden voor archivering waarbij fysieke patiëntendossiers of lokale pc's worden gebruikt. Door krachtige veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals encryptie-in-transit, encryptie-at-rest, robuuste authenticatie- en autorisatiemechanismen en diepgaande verdedigingscontroles, houdt cloudcomputing gegevens veilig en in handen van de juiste partijen.

De toekomst van zorgorganisaties met werken in de cloud

Cloud-based software is een waardevolle aanvulling voor zorgorganisaties, maar vereist de selectie van de juiste cloudserviceprovider.

The Patient Safety Company is gespecialiseerd in cloudoplossingen voor de zorg. Ons bedrijf begrijpt de unieke behoeften van zorgverleners, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. We genieten het vertrouwen van meer dan 6.000 ziekenhuizen en zorginstellingen over de hele wereld, door hen te helpen bij het verbeteren van de veiligheid voor patiënten en medewerkers.

Zo verzamelt een van onze klanten met vestigingen in Zuidelijk Afrika, Midden-Oosten en Europa hun data op 3 verschillende cloudlocaties. Deze multicloudoplossing stelt hen in staat om relevante data te combineren voor incidentanalyse en toch te voldoen aan de lokale privacyregelgeving.

Als je meer wilt weten over onze innovatieve SaaS-oplossingen voor het verbeteren van de patiëntveiligheid, neem dan vandaag nog contact met ons op. Of plan een demo om de toepassingen zelf te kunnen bekijken.

New call-to-action