Skip to content

Incident reporting: incidenten melden in de zorg

191119 Dashboard-1-1

Onder incident reporting verstaan we incidenten melden in de zorg. Incidenten zijn situaties waarin een cliënt nadelige gevolgen ervaart van een handeling die niet uitgevoerd wordt zoals het moet. Het bekendste voorbeeld is misschien wel het onjuist toedienen van medicatie. We vertellen je meer over waarom het zo belangrijk is dat de drempel voor incident reporting zo laag mogelijk is.

 

Waarom incidenten melden in de zorg?

Incident reporting begint erbij dat alle betrokken medewerkers weten waarom incidenten melden in de zorg zo belangrijk is. Ook al is het belang van incident reporting in theorie voor iedereen volstrekt logisch, in de praktijk komt het regelmatig voor dat een al herstelde fout niet meer gemeld wordt. Waarom zou je dat doen als het toch al opgelost is?

Als het voor iedereen duidelijk is dat het melden van incidenten de kwaliteit van zorg verbetert en helpt bij het voorkomen van nieuwe incidenten, zullen medewerkers gemakkelijker incidenten rapporteren. Met de software van The Patient Safety Company zorg je er tegelijk voor dat het melden van een incident een eenvoudige handeling wordt.

Gratis eBook

Incident Management eBook

Lees ons eBook voor meer informatie over de inrichting van je incident management.

  • Hoe zorg je dat je organisatie leert van incidenten?
  • Hoe maak je de stap naar digitaal incident management?
  • Wil je tips voor het analyseren van incidenten?
3D cover - eBook Incident Management NL

Incident melden voor cliënten

Bij incident reporting in de zorg zijn er twee soorten meldingen: een ‘melding incident cliënt’ die zorg krijgt of een ‘melding incident medewerker’. Wanneer een cliënt zelf een incident wil melden, gebruik je hiervoor een ander formulier dan wanneer een medewerker een incident meldt. Het is belangrijk dat er binnen de zorgorganisatie een duidelijk protocol is voor het melden van een incident door cliënten.

Incident melden voor medewerkers

Dit geldt ook voor een melding van incidenten door een medewerker in de zorg. Wanneer iedereen binnen je zorgorganisatie precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt bij het melden van een incident, ontstaat er eenzelfde manier van registreren. Dit maakt het mogelijk om trends te ontdekken en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Veilig incident melden in de zorg

Wanneer je incident reporting binnen je zorgorganisatie goed wilt opzetten, gebruik je daarvoor incidentmanagement. Dit omvat alle handelingen die te maken hebben met het melden, analyseren en voorkomen van incidenten. Veilig een incident melden is dus onderdeel van het incidentmanagement.

Incident management software ondersteunt je bij incident reporting en het geeft je inzicht in incidenten. Daarnaast helpen onze tools je om verbeteracties op te zetten en nieuwe incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Alles bij elkaar zorgt goed incidentmanagement ervoor dat een incident melden in de zorg veilig en gemakkelijk is. Die veiligheid wordt niet alleen geboden door de software. Randvoorwaarde is een veilige meldcultuur, waarin er ruimte is voor een lerende houding.

Want dat is natuurlijk het doel van incident reporting: leren van incidenten, zodat de kwaliteit van zorg blijft stijgen. Om de drempel voor medewerkers zo laag mogelijk te houden is er ook een landelijk meldpunt incidenten registratie. Hier kunnen zorgmedewerkers anoniem melding doen van een incident, zodat ook op landelijke schaal inzicht ontstaat in de oorzaak van incidenten.

Voordelen van TPSC CloudTM software

Een compleet platform voor incident reporting staat voor je klaar.

1

Flexibel platform

Altijd en overal toegang, veilig beheerd in de cloud. Door de modulaire opbouw is het flexibel en schaalbaar in te richten. Met veel opties om elk onderdeel naar je eigen wensen aan te passen.

2

Snelle implementatie

Snel en met weinig aanpassingen van start. Door de gebruiksvriendelijk opzet is voor de inrichting geen programmeerkennis nodig. Onze consultants staan klaar om te helpen bij jullie configuratie.

3

Lage kosten

Doordat er al veel bouwstenen voor je klaar staan is onze software een kosten-efficiënte oplossing voor kwaliteit- en risico management! Geschikt voor zowel kleine als grote organisaties.

Meer weten over de mogelijkheden met onze software?

Vraag een online demo aan of bespreek je wensen vrijblijvend met een specialist.