Menu

Argus Manager™

Registratie en verantwoording van dwang en drang

Argus Manager™

Vrijheidsbeperkende interventies op de juiste wijze registreren en opvolgen.

Vrijheidsbeperkende interventies terugdringen tot het minimum

Het verantwoord toepassen van dwang & drang is geen eenvoudige opgave. Daarnaast heeft het vrijwel altijd grote impact op de patiënt, naasten en betrokken hulpverleners. Daarom investeren steeds meer organisaties in het terugdringen van vrijheidsbeperkende interventie (VBI’s).

Pak dwang en drang bij de bron aan

De Argus Manager™ ondersteunt in de registratie en verantwoording van VBI’s. Registraties worden ingezet om de kwaliteit van zorg systematisch te verbeteren en te leren van de eigen praktijk. Het management en bestuur beschikken over real-time informatie om te sturen op beleidsdoelen en behaalde resultaten.

Online demo aanvragen

De voordelen op rij
 • VBI’s efficiënt en op de juiste wijze registreren
  • Voldoe aan de eisen van de wet. De registratie wordt begeleid door een beslisboom, waardoor het juiste wettelijke kader wordt aangesproken. Verplichte invoervelden en de mogelijkheid om een voorgaande registratie te kopiëren, optimaliseren het gebruikersgemak.

 • Iedereen altijd op de hoogte
  • Door de ingebouwde workflow worden de juiste personen (bijvoorbeeld verpleegkundige of arts) geïnformeerd en betrokken bij het proces.

 • Leg verantwoording af naar de Inspectie
  • De applicatie voorziet in het melden van de toepassing van middelen en maatregelen en dwangbehandelingen naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • Maatwerk binnen wettelijke kaders
  • Laat de registratie en opvolging aansluiten op de werkwijzen en processen binnen uw organisatie. Breid de gegevensset uit om de juiste stuurinformatie te genereren. Dashboards en rapportages kunnen naar wens worden ingericht.

 • Real-time stuurinformatie
  • Op basis van de registraties wordt stuurinformatie gegenereerd in de vorm van dynamische werklijsten, dashboards en rapportages.

Download productsheet

TPSC animatie video

Kwaliteitsmanagement systeem voor de gezondheidszorg

Case studies

René Rust, Hoofd Informatisering & Automatisering, Dimence Groep:
Wij zijn zeer gecharmeerd van de mogelijkheid om zelf toepassingen te ontwikkelen. Wij zien de software als een ontwikkelplatform waarmee je een eigen kwaliteitssysteem kan ontwikkelen.
Lees de volledige case

Blijf op de hoogte van het laatste TPSC-nieuws!