Menu

Meldplicht Datalekken (AVG)

Is jouw organisatie klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Meldplicht Datalekken (AVG)

Datalekken documenteren, gevolgen in kaart brengen en maatregelen borgen.

Waarborg de privacy en veiligheid van patiënten en medewerkers

Een kwijtgeraakte usb-stick, een gestolen laptop, een inbraak in een databestand; diverse voorbeelden van incidenten waarbij de persoonsgegevens van een patiënt, cliënt of medewerker in handen van derden (kan) komen. Ernstige datalekken moesten al worden gemeld, maar onder de AVG is de organisatie verplicht alle datalekken vast te leggen en correct te documenteren. Dit vraagt om een systematische aanpak.

Voorkom imagoschade en boetes

Speciaal hiervoor is de Datalekken Applicatie ontwikkeld. Voldoe aan de meldplicht en beleg verantwoordelijkheid in alle lagen van de organisatie. De applicatie ondersteunt het volledige proces van datalekken documenteren, het in kaart brengen van de gevolgen, het borgen van genomen maatregelen en -indien nodig- het tijdig informeren van betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Online demo aanvragen

De voordelen op rij

TPSC animatie video

Kwaliteitsmanagement systeem voor de gezondheidszorg

Case studies

Noordwest Ziekenhuisgroep:
Sinds de implementatie van het digitaal verbetervolgsysteem is het aantal geregistreerde verbeterpunten van 30 naar 175 per maand gestegen. Tegelijkertijd is de gemiddelde termijn van afronding aanzienlijk gedaald van 250 naar 30 dagen.
Lees de volledige case

Blijf op de hoogte van het laatste TPSC-nieuws!