Menu

Tevredenheidsonderzoeken

Meet en verbeter de ervaren kwaliteit van zorg!

Tevredenheidsonderzoeken

Patiënten, cliënten en hun naasten zijn van onschatbare waarde als het gaat om het verbeteren van de zorg.

Betrek patiënten en cliënten bij het verbeteren van de zorg

Patiënten/cliënten zijn ervaringsdeskundigen. Zij doorlopen als enige het gehele zorgproces. Door actief te luisteren naar ervaringen van patiënten/cliënten en hun naasten kan de kwaliteit en veiligheid sterk worden verbeterd, zonder dat hier grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Naast zaken die feitelijk waarneembaar zijn (zoals incidenten), kunnen zo ook zaken die minder grijpbaar zijn inzichtelijk worden gemaakt. Zoals gebrekkige communicatie, onheuse bejegening of een slechte sfeer.

Online tevredenheidsonderzoeken

Met online tevredenheidsonderzoeken kan op ieder gewenst moment de beoordeling van zorg worden gemeten. Bijvoorbeeld na polibezoek, direct bij ontslag na een opname, tijdens het wachten in een wachtkamer of thuis. Resultaten worden real-time getoond op dashboards en verwerkt in rapportages. Trends worden zichtbaar zodat gericht acties ondernomen kunnen worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Demo aanvragen

De voordelen op rij

TPSC animatie video

Kwaliteitsmanagement systeem voor de gezondheidszorg

Case studies

Felix Greving, Quality & Safety Coordinator, Fundashon Mariadal Bonaire:
De eenduidige inrichting zorgt dat iedere medewerker, ongeacht het kennisniveau, zichzelf wegwijs kan maken in de software. Applicaties worden pas gemaakt op de organisatie en zijn goed in te bedden in alledaagse zorg- en bedrijfsprocessen.
Lees de volledige case

Blijf op de hoogte van het laatste TPSC-nieuws!