Skip to content

Ontwikkel je eigen benchmark met data van zorgincidenten

Laatste update: 6 september 2023
Ontwikkel je eigen benchmarks met data van zorgincidenten

Inhoudsopgave

Het ontwikkelen van benchmarks is een onderdeel van organisatiebreed risicomanagement, die erop gericht is organisaties tijdig van waardevolle informatie te voorzien. Leidinggevenden in zorginstellingen benutten benchmarkgegevens om patiënten en werknemers veilig te houden. Benchmarkgegevens kunnen afkomstig zijn van externe of interne bronnen. Eigen incidentgegevens zijn een cruciaal onderdeel van deze strategie.

Hoewel medische fouten en arbeidsongevallen onvermijdelijk zijn, is het minder voorspelbaar hoe organisaties ermee omgaan:

 • Worden incidenten onder de loep genomen of worden ze bij wijze van spreken onder het tapijt geveegd?
 • Wat is het organisatorische doel voor de behandeling van incidentgegevens?
 • Begrijpt elke deelnemer in het zorgcontinuüm hun rol: a) wanneer zich een incident voordoet en b) wat te doen om het risico van toekomstige gebeurtenissen te verkleinen.

Medewerkers moeten voortdurend aandacht hebben voor het voorkomen van fouten. Dat is waar incidentrapportage en zorg benchmarks een rol spelen. De veiligste zorgorganisaties zijn organisaties die alle incidentgegevens bijhouden én veiligheidsbenchmarks opstellen waaraan ze zichzelf spiegelen om te zorgen voor voortdurende prestatieverbetering.

Wat zijn patiëntveiligheid benchmarks en waarom is het belangrijk?

Patiëntveiligheid benchmarks verwijzen naar een proces waarbij zorgorganisaties hun huidige processen en prestaties monitoren met behulp van hun eigen incidentgegevens. Organisaties kunnen deze gegevens intern vergelijken (d.w.z. op meerdere locaties binnen de instelling), of ze kunnen een externe partner gebruiken, zoals Joint Commission International (JCI).

JCI promoot vijf patiëntveiligheidsdoelen. Om deze doelen te bereiken, moeten zorginstellingen incidentgegevens verzamelen en analyseren en deze vervolgens kunnen gebruiken om benchmarks voor patiëntveiligheid vast te stellen en te behalen.

Benchmarking gericht op veilige zorg is belangrijk omdat het organisaties in de gezondheidszorg helpt om ongevallen en gezondheidsproblemen te verminderen en om de naleving van de wetgeving te verbeteren. Het kan organisaties ook helpen hun reputatie in de samenleving, als aanbieder van veilige patiëntenzorg, te verbeteren. In de VS kunnen patiënten bijvoorbeeld zorgverleners vergelijken op basis van sterfgevallen, complicaties, heropnames of in het ziekenhuis opgelopen aandoeningen (bijv. vallen van de patiënt, decubitus of longembolie). Vervolgens gebruiken ze deze informatie om beslissingen te nemen over waar ze hun zorg willen krijgen. Hierbij richten zij zich grotendeels op zorgverleners die door hun gegevens aantonen dat ze veilige patiëntenzorg bieden.

Kwaliteitsbenchmarks versus veiligheidsbenchmarks

Benchmarks voor de kwaliteit van zorg zijn bedoeld om de efficiëntie, rechtvaardigheid en tijdigheid van de patiëntenzorg te verbeteren, terwijl benchmarks voor de veiligheid van de gezondheidszorg bedoeld zijn om letsel en schade te voorkomen of verminderen. Benchmarks voor de kwaliteit van de gezondheidszorg kunnen zich bijvoorbeeld richten op wachttijden van patiënten of de tijd tussen het begin van de symptomen en ziekenhuisopname, terwijl benchmarks voor de veiligheid van de gezondheidszorg zich richten op het aantal valincidenten van patiënten of het percentage medicatiefouten.

Voor- en nadelen bij gebruik van interne versus externe benchmarks

Interne veiligheidsbenchmarks in de zorg kunnen helpen bij consistentie en uniformiteit in de gehele organisatie. Het goede nieuws is dat deze benchmarks vaak gemakkelijker en kosteneffectiever te maken en te onderhouden zijn, omdat er geen afhankelijkheid is van een externe datapartner. De organisatie "vergelijkt zichzelf met zichzelf" in de loop van de tijd.

Het grote nadeel? Wanneer een zorgorganisatie interne benchmarks gebruikt, heeft ze mogelijk slechts een beperkte kijk op mogelijkheden voor prestatieverbetering. Dat komt omdat het geen idee heeft of zijn eigen prestaties op één lijn liggen met die van andere vergelijkbare organisaties.

Het grote nadeel? Wanneer een zorgorganisatie interne benchmarks gebruikt, heeft ze mogelijk slechts een beperkte kijk op mogelijkheden voor prestatieverbetering. Dat komt omdat het geen idee heeft of zijn eigen prestaties op één lijn liggen met die van andere vergelijkbare organisaties.

Bij het gebruik van externe benchmarks is het belangrijk om een ​​peer of een groep peers te kiezen die een nauwkeurige vergelijking oplevert. De volgende kenmerken zijn belangrijk:

 • Aantal bedden;
 • Volume van specifieke behandelingen;
 • Aanwezige afdelingen;
 • Geografische aspecten (bijv. stedelijk, landelijk of voorstedelijk);
 • Regio.

Externe benchmarks zijn belangrijk om ziekenhuizen te helpen begrijpen hoe ze middelen beter kunnen beheren, kosten kunnen verlagen, de resultaten in verschillende zorgperioden kunnen verbeteren en realtime interventies kunnen stimuleren. Door buiten de organisatie te kijken, kunnen zorgmanagers de eigen prestaties van hun organisatie vergelijken met die van anderen en specifieke strategieën vaststellen om te verbeteren.

Welke data moeten ziekenhuizen intern benchmarken?

Bepalen welke specifieke gegevens moeten worden gebenchmarkt, hangt natuurlijk af van naleving van specifieke regelgeving, maar ook van de eigen doelstellingen van de zorginstelling. Het is belangrijk om beslissingen te nemen op basis van de juiste data, wat betekent dat incidentgegevens moeten worden benut om kwetsbaarheden en kansen voor procesverbetering te identificeren. Als organisaties geen prioriteit geven aan het melden van incidenten, hebben ze geen idee waar ze hun inspanningen op het gebied van benchmarks moeten concentreren. Het hebben van een plan voor incident management is hierbij van cruciaal belang.

Welk type incidentgegevens moet je verzamelen en hoe?

Incidentgegevens spelen een cruciale rol bij benchmarking. Dit geldt voor alle incidenten, inclusief incidenten met een laag, gemiddeld en hoog risico; incidenten die snel worden verholpen; en bijna-ongevallen. Van elk van deze gebeurtenissen hebben organisaties iets te leren. Wanneer je sommige soorten incidenten negeert is dat feitelijk een gemiste kans voor de zorginstelling om iets te leren en verbeteren.

Daarnaast moeten organisaties incidenten in alle zorgomgevingen meten en volgen, inclusief poliklinische, zorg op afstand, zorg op locatie of bij gespecialiseerde instellingen. Moderne technologie kan organisaties helpen die gegevens te verzamelen en te beheren, om onderliggende oorzaken te identificeren en uiteindelijk de kwaliteit en patiëntveiligheid te verbeteren.

Tips voor benchmarking van zorgincidenten

Al meer dan 15 jaar begeleidt The Patient Safety Company zorgorganisaties met succes in hun doelen om veiligheids- en kwaliteitsverbeteringen voor patiënten en personeel te realiseren. Op basis van die ervaring bieden we de volgende tips voor het benchmarken van zorgincidenten.

 1. Begin met die incidenten die zich het meest voordoen, of die de meest ernstige gevolgen hebben voor patiënten of medewerkers. Wat kun je hierover vinden in je bestaande incidentrapportages? Waar is de grootste kans op letsel voor de patiënt? Dit is een goede plek om te beginnen met het maken van benchmarks.
 2. Gebruik gestandaardiseerde definities en rapportages. Gestandaardiseerde formulieren zorgen ervoor dat iedereen dezelfde informatie rapporteert, waardoor het gemakkelijker wordt om het incident te analyseren en trends in de loop van de tijd te herkennen. Deze gestandaardiseerde formulieren moeten gemakkelijk door mensen kunnen worden ingevuld, idealiter met de mogelijkheid om ze digitaal in te vullen. Hoe omslachtiger het formulier, hoe kleiner de kans dat medewerkers en anderen het incident melden.

  >> Lees meer over het ontwikkelen van standaarden voor ziekenhuisbrede patiëntveiligheid

 3. Betrek de juiste personen bij het bepalen van de benchmarks, weerstanden en verbeterdoelen. Teamleiders en regieverpleegkundigen spelen een belangrijke rol bij het creëren van een open sfeer waarin medische fouten worden gezien als leermomenten. Managers, afdelingshoofden, veiligheidscommissies of kwaliteitsfunctionarissen kunnen ook worden belast met het verkrijgen van toegang tot en handelen naar realtime informatie (bijvoorbeeld het aantal en het type incidenten en de hoofdoorzaken) vanuit een dashboard. Onmiddellijke actie is soms van cruciaal belang omdat het levens kan redden. Deze personen kunnen ook het voortouw nemen bij het onderzoeken van incidenten en werknemers aanmoedigen om te praten over gevaren op de werkplek, onveilige procedures en feitelijke ongevallen.

Hoe kun je benchmarks gebruiken om te leren en kennis te delen

De sleutel tot continue verbetering is het delen van incidentgegevens en erover praten. Gebruik deze gegevens om bedrijfsbrede kansen voor educatie te identificeren. De kans is groot dat als de ene afdeling worstelt met een patiëntveiligheidsprobleem, een andere afdeling diezelfde worsteling ook ervaart. Creëer een omgeving waarin fouten worden omarmd en niet genegeerd. Deel best practices en ideeën met het gemeenschappelijke doel van hoogwaardige patiëntenzorg en veiligheid van medewerkers in gedachten.

De TPSC-benadering
Ons unieke software biedt kant-en-klare cloudoplossingen voor dataverzameling, automatische opvolging en rapportages. Elke applicatie identificeert en analyseert risico's, onthult trends en maakt zo continue kwaliteitsverbetering mogelijk. Samen vormen de applicaties een compleet systeem voor patiëntveiligheid, afgestemd op de behoefte van uw organisatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis demo.

New call-to-action