Skip to content

Kostenefficiënte oplossing voor kwaliteit in verpleeghuizen

Overleg over kwaliteit in verpleeghuiszorg

Inhoudsopgave

Kwaliteitskwesties en knelpunten in verpleeghuizen

Er ligt een enorme focus op kwaliteit van zorg en patiënten veiligheid in ziekenhuizen. Maar als je naar andere zorgorganisaties kijkt, zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen, dan is het een compleet ander verhaal. Het is vanzelfsprekend dat verpleeghuizen ook de beste zorg voor hun bewoners nastreven. Vaak zijn zij echter beperkt in de mogelijkheden vanwege een gebrek financiële middelen en lastige wet- en regelgeving. En ook al zijn er de laatste jaren grote stappen gezet in het verbeteren van de veiligheid van bewoners, nog altijd liggen er mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Er zijn namelijk nog verschillende knelpunten in de verpleeghuiszorg die lastig aan te pakken zijn.

Enkele knelpunten in verpleegzorg

  • Tekort aan zorgverleners groeit
  • Vraag naar ouderenzorg groeit
  • Innovatie in de zorg gaat niet snel genoeg
  • Het financiële stelsel is te complex gemaakt
  • Wetten, regels en systemen zijn te complex en tijdrovend.

Dit artikel laat zien hoe kleine zorgorganisaties zich een geavanceerd kwaliteits- en risicobeheersysteem kunnen veroorloven en zelfs vandaag nog kunnen beginnen met het verbeteren van hun zorg. Daarmee haken ze in op innovatieve oplossingen voor doorgaans complexe systemen.

Beperkingen door wetgeving en financiering

De wet- en regelgeving waaraan verpleeghuizen moeten voldoen zorgen ervoor dat er aan minimale standaarden wordt voldaan. Het zorgt er echter niet voor dat er continue verbeteringen in de hele organisatie mogelijk zijn. Bovendien wordt er in de ouderenzorg al jaren bezuinigd en blijven die plannen actueel. NOS liet eind 2023 nog weten dat de geplande bezuinigingen in de ouderenzorg van 225 miljoen euro niet door gaan. Dat geeft nog maar eens aan wat de plannen van de overheid zijn om de kwaliteit van de zorg verder terug te dringen.

Toenemend tekort aan personeel en stijgende werkdruk

Al jaren zijn er personeelstekorten in verpleeghuizen en neemt de werkdruk onder vaste medewerkers toe. Omdat zorgverleners het simpelweg te druk hebben met hun kerntaken, komen ze bijvoorbeeld niet toe aan het melden van incidenten. Slechts een klein aantal incidenten wordt gemeld, of erger nog, incidenten worden helemaal niet gemeld.

Dit betekent dat het management niet over de nodige inzichten beschikt om risico's te beheren en belangrijke verbeteracties in gang te zetten. Hun besluitvorming is gebaseerd op onvolledige gegevens, wat het moeilijk maakt om de patiëntveiligheid te verbeteren en een hogere kwaliteit van zorg te garanderen.

Zorgtechnologie in verpleeghuizen

Een goed kwaliteits- en risicomanagementsysteem is nodig om het aantal gerapporteerde incidenten te verhogen, trends te ontdekken, risico's te managen en verbeteracties te monitoren. We zien echter vaak dat verpleeghuizen niet over de benodigde middelen beschikken om een dergelijk systeem te implementeren en te onderhouden. Voor deze verpleeghuizen bestaat een passende oplossing: het delen van een platform voor kwaliteits- en risicomanagement.     

Delen van een kwaliteit- en risicomanagement platform

Wanneer je met verschillende organisaties in één groep valt, dan is het delen van een platform een kostenefficiënte oplossing.Bij het delen van een platform voor kwaliteits- en risicomanagement is het essentieel om een groep zorgorganisaties te hebben die willen werken aan hetzelfde doel: kwaliteit en veiligheid naar een hoger niveau tillen.

Samenwerken voor hogere kwaliteit   

De kracht van een gedeeld platform is de mogelijkheid om van elkaar te leren. Organisaties die verder gevorderd zijn in veiligheids- en kwaliteitsmanagement kunnen zo bovendien de ontwikkeling van de minder ver gevorderde organisaties versnellen.

Voordelen van een gedeeld platform 

Wanneer je ervoor kiest om een platform voor kwaliteits- en risicomanagement te delen, betekent het dat je toegang krijgt tot een geavanceerd online systeem. Bijkomend voordeel is dat je de inzet van personeel kunt verdelen en dat er schaalvoordelen mogelijk zijn. Dat brengt weer kostenbesparingen met zich mee. Naast de financiële voordelen heeft het delen van een platform nog veel meer voordelen, zoals benchmarkingmogelijkheden en het delen van inzichten.

Configuratie van het gedeelde platform

Het platform wordt geconfigureerd op basis van de gedeelde doelen van de groep. Zo’n kwaliteits- en veiligheidsplatform bestaat uit verschillende oplossingen. Allereerst moet de groep bepalen welke oplossingen op het platform worden gehost. Elke oplossing automatiseert en verbetert een bestaand proces en stroomlijnt de workflows. Enkele van onze favoriete oplossingen zijn Incident Management, Klachten Management en ‘Improve 2.0’ voor continue kwaliteitsverbetering.

De oplossingen worden geconfigureerd volgens de behoeften van de groep; online rapportageformulieren worden aangemaakt, de backoffice en workflows worden geconfigureerd en verschillende gebruikersrollen en -activiteiten worden gespecificeerd. Binnen het platform heeft elke organisatie zijn eigen ruimte waar ze toegang hebben tot hun eigen gegevens en waar ze hun eigen rapporten, dashboards, etc. kunnen maken.

Wil je meer weten over de voordelen van een gedeeld platform? Lees dan over onze samenwerking met het Canadese New Brunswick Association of Nursing Homes (NBANH). Dit project omvatte een gedeeld platform en was uniek in zijn soort. De lancering van het project bleef niet onopgemerkt en kreeg nationale media-aandacht. We hebben een aantal van deze publicaties gebundeld in het onderstaande Engelstalige mediarapport:

Download media report

 

Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg

Een effectief kwaliteitsplan in de verpleeghuiszorg draagt ​​bij aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners, het vertrouwen van families en personeel en het bevorderen van een cultuur van continue verbetering binnen het verpleeghuis. Door een kwaliteits- en veiligheidsplatform op te nemen in dit kwaliteitsplan, zorg je ervoor dat het implementeren van deze software wordt geborgd in de organisatie.

Ben op zoek naar een betrouwbare software leverancier? Vraag dan een vrijblijvende demo aan via de onderstaande button:

New call-to-action