Skip to content

Veilig Incidenten Melden volgens Wkkgz

Inhoudsopgave

160318_blog_wkkgz.jpg

Op 1 januari is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet vervangt en combineert de ‘oude’ kwaliteits- en klachtenwet.

Wat zorgverleners precies moeten regelen is ruim beschreven. Zie hiervoor de site van de Rijksoverheid en/of KNMG.

  • Een samenvatting op hoofdlijnen:
  • Een betere en snellere aanpak van klachten.
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden (VIM)
  • De cliënt krijgt een sterkere positie.
  • Een uitbreiding van de meldplicht door zorgaanbieders.

De Wkkgz beschrijft de verplichtingen waar iedere zorginstelling aan moet voldoen. We hebben het wetsartikel waarin het veilig incidenten melden wordt beschreven onder de loep genomen!

Vanaf 1 juli 2016 moet iedere zorgaanbieder een VIM systeem in werking hebben. De wet beschrijft echter niet het beoogde doel van een dergelijk systeem.

Nieuw! VIM-platform voor zorgpraktijken en zelfstandige zorgprofessionals

Nieuw is dat ook de kleine zorgpraktijken en zelfstandige zorgprofessionals onder de wet vallen. Dit betekent dat zij per 1 juli 2016 moeten beschikken over een VIM systeem. Speciaal voor deze zorgaanbieders heeft TPSC in samenwerking met de VvAA het Platform Veilig Incidenten Melden ontwikkeld dat wordt aangeboden tegen een zeer aantrekkelijk tarief: 

  • Meld veilig en snel incidenten.
  • Ontvang rapportage met daarin een terugkoppeling over oorzaak, gevolg, ernst en impact van incident.
  • Ontvang ten minste 1x per kwartaal trends, interessante casuïstiek en preventieadvies.
  • Voldoe aan de wettelijke eisen van de Wkkgz.

Meer informatie VIM Platform