Skip to content

De voordelen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Laatste update: 5 september 2023
Voordelen medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Inhoudsopgave

Voor organisaties is een medewerkerstevredenheidsonderzoek een zeer effectief instrument om te onderzoeken hoe het is gesteld met de betrokkenheid en de tevredenheid van medewerkers. In deze blog worden de vijf voordelen van een MTO uitgelegd.

Vijf voordelen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Waarom is het zo belangrijk om inzicht te hebben in de medewerkerstevredenheid binnen een zorginstelling? De belangrijkste voordelen voor je organisatie zijn:

  1. Uitkomsten van een MTO kunnen ingezet worden bij het bijstellen van de organisatiestrategie;
  2. Continu meten geeft waardevolle informatie voor het doelgericht verbeteren van medewerkerstevredenheid;
  3. Een goede waardering van medewerkers draagt bij aan het succes van een organisatie;
  4. Tevreden medewerkers zijn minder vaak ziek;
  5. Het MTO geeft inzicht in de redenen waarom medewerkers ontslag nemen.

1. Uitkomsten onderzoek inzetten bij organisatiestrategie

Werkgevers die een MTO afnemen, willen zo veel mogelijk respons, zodat de hoeveelheid inzichten en feedback voor de organisatie toeneemt. De mate van respons is daarom eigenlijk belangrijker, dan de score op zich. Door de inzet van een MTO kunnen inzichten verkregen worden over de redenen van vertrek bij zelf vertrekkende medewerkers. Of over beleid omtrent speciale arbeidsvoorwaarden voor oudere medewerkers, zoals minder nachtdienst en meer vrije tijd.

Zo dacht een Nederlands bedrijf het langdurig verzuim in te kunnen perken bij oudere medewerkers, maar uit het MTO bleek de oorzaak hiervan niet in de arbeidsvoorwaarden te zitten. Zo kon de aanpak voor oudere werknemers worden aangepast in beleid om het verzuim op een andere manier te bestrijden.

2. Continu meten geeft waardevolle informatie voor doelgericht verbeteren

Continu kleine metingen doen of met enige regelmaat is waardevol, omdat de behoeften van medewerkers tegenwoordig regelmatig veranderen, ook in combinatie met een snel veranderende omgeving. Op die manier kunnen HR afdelingen waardevolle inzichten verwerven en doelgericht werken aan medewerkerstevredenheid.

In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat de medewerkerstevredenheid hoger scoort, zodra het werken volgens protocollen wordt losgelaten. Om dit proces goed te monitoren is het meten van medewerkerstevredenheid interessant, zodat tijdens dit proces steeds direct en doelgericht kan worden bijgestuurd.

Bovendien kun je op die manier heel snel inspelen op een actuele situatie. Heel actueel is natuurlijk COVID-19. Dit is voor alle betrokkenen een heftige situatie, die vergelijkbaar is met de impact van een calamiteit. Daarvan weten we dat zorgprofessionals zonder goede nazorg nog lang met (mentale) problemen blijven lopen. Daarom is het belangrijk hier snel inzicht in te krijgen. Werkgevers kunnen met een korte vragenlijst direct meten hoe medewerkers deze periode beleven, waardoor ze in korte tijd feedback krijgen op de aanpak van deze crisis. En hoe ze zorgpersoneel beter kunnen begeleiden bij het verwerken van de corona-crisis.

3. Een goede waardering van medewerkers draagt bij aan succes organisatie

Een goede waardering van medewerkers draagt voor een belangrijk deel bij aan goede prestaties, klanttevredenheid en goede financiële resultaten van een organisatie. Daarom is het belangrijk de betrokkenheid onder medewerkers te verhogen. Dit blijkt ook uit cijfers. Bedrijven met zeer betrokken medewerkers scoren 22 procent hoger op het gebied van klanttevredenheid. Want tevreden en gemotiveerde medewerkers, zorgen voor een betere klantervaring.

Zij leveren meer toegevoegde waarde vanwege onder andere hun vastberadenheid, proactieve ondersteuning, relatief hoge productiviteit en kwaliteitsbewustzijn. Het tegenovergestelde is ook waar. Het succes van de organisatie of organisatieverandering kan geremd worden door de niet betrokken medewerkers.

>> Wil je hier meer over weten? Lees onze blog "Praktische tips hoe je medewerkers motiveert om de kwaliteit van zorg te verbeteren".

Succesvolle organisaties gaan uit van de gedachte dat de medewerkers het hart van de organisatie zijn: “hoe beter het hart klopt, hoe succesvoller de organisatie is”. Betrokken en bevlogen medewerkers zien direct wat er anders, sneller, soepeler en beter kan. In een omgeving die vaak snel verandert is dat belangrijk.

4. Tevreden medewerkers zijn minder vaak ziek

Het blijkt dat bevlogen mensen optimistisch zijn, eigenwaarde hebben en een goede eigen effectiviteit hebben (bijvoorbeeld beter plannen en organiseren). Deze persoonlijke ‘hulpbronnen’ beschermen mensen tegen negatieve stress, waardoor het risico op verzuim afneemt.

Nog even op een rijtje; wat is de meerwaarde van bevlogen medewerkers voor de organisatie?

  • Ze werken vaak langer door dan medewerkers die op een gecontroleerde manier worden aangestuurd. Het verschil tussen die twee is geïnternaliseerde motivatie versus gecommitteerde motivatie ofwel; ‘ik moet’ versus ‘ik wil’;
  • Bevlogen medewerkers zijn optimistisch, hebben eigenwaarde en een goede eigen effectiviteit (bijvoorbeeld plannen en organiseren);
  • Bevlogen medewerkers zetten graag een stapje extra om hun organisatie vooruit te helpen. Het zijn de medewerkers die gekoesterd moeten worden;
  • Zij lijken onvermoeibaar door te kunnen werken met een groot doorzettingsvermogen.

5. Het MTO geeft inzicht in de redenen waarom medewerkers ontslag nemen

Als je stil staat bij de gedachte dat een ontevreden vertrekkende medewerker gemiddeld een bruto jaarsalaris kost, weet je meteen waarom het zo belangrijk is om de waardering van je medewerkers te blijven monitoren. Je verliest namelijk kostbare kennis, maar er moet ook een nieuwe medewerker gevonden en ingewerkt worden. Door inzicht te krijgen over de redenen van vertrek bij zelfvertrekkende medewerkers kun je meteen een ander beleid afspreken of concreet sturen op de redenen van vertrek.

Wat is de link tussen betrokkenheid en kwaliteit & veiligheid?

Waar we spreken over medewerkerstevredenheid is het eigenlijk beter om over betrokken medewerkers te spreken. Want een tevreden medewerker kan het werk op zijn gemak doen, zonder met hart en hoofd verbonden te zijn met de organisatie. Terwijl betrokkenheid juist aangeeft, dat iemand zich echt verbonden voelt met de organisatie. Betrokken medewerkers zijn meer bereid zich in te zetten voor de organisatie, waardoor ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het behalen van de organisatiedoelstellingen, zoals het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Download ons eBook Medewerkerbetrokkenheid als je meer wilt weten hoe de betrokkenheid in je organisatie te vergroten. Leer onder andere hoe je zorgpersoneel gemotiveerd krijgt om incidenten te melden.

Download eBook Medewerkersbetrokkenheid

Hoe onderzoek je de tevredenheid en betrokkenheid onder personeel?

Deze blog laat duidelijk zien waarom je een medewerkerstevredenheidsonderzoek moet uitvoeren. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? Lees hiervoor onze blog “Hoe zet je een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) op”.