Skip to content

Hoe kan software helpen bij infectiepreventie

Laatste update: 6 september 2023
Hoe kan software helpen bij infectiepreventie

Inhoudsopgave

Infectiepreventie is een essentieel onderdeel van het managen van een ziekenhuis of zorgorganisatie. Moderne software voor infectiepreventie heeft het vermogen van een zorgorganisatie vergroot om de verspreiding van infecties te beperken, onder andere door gebruik te maken van automatische workflows.

Hieronder bespreken we de belangrijkste functies van infectiepreventiesoftware en bespreken we hoe het opnemen van deze technologie in veiligheidsprotocollen de zorginstellingen ten goede komt in haar doel om de veiligheid voor iedereen te verbeteren.

Infectiebeheersing en infectiepreventie

In de brede zin van het woord verwijst infectiebeheersing en preventie naar de praktijk van het actief inperken van het risico op zorginfecties. Op het gebied van patiëntveiligheid en risicobeheer worden infecties beschouwd als "zorgincident".

Artsen en andere medewerkers gebruiken verschillende strategieën voor infectiecontrole en -preventie. Dit is onder andere door het volgen van essentiële procedures voor het wassen en steriliseren van de handen en het consequent naleven van andere aanbevelingen voor sanitaire voorzieningen. Bovendien moeten zorgverleners en personeel nauwkeurig alle ziekenhuisinfecties documenteren voor tracerings- en controledoeleinden. Consistentie en tijdigheid zijn essentieel voor het beheer van infecties, wat gemakkelijker is met de juiste software.

Wat doet infectiepreventiesoftware binnen ziekenhuizen?

Infectiepreventiesoftware bevat een set aan functionaliteiten, erop gericht om de rapportage, analyse en monitoring van infecties te vergemakkelijken. Specifiek wordt het gebruikt om infecties bij te houden die men in het ziekenhuis oploopt. Door gedetailleerde records van deze incidenten bij te houden, zijn medewerkers beter uitgerust om uitbraken te controleren en de algehele kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. De belangrijkste functionaliteiten van software voor infectiepreventie zijn:

Automatische workflows op maat

Infectiepreventiesoftware bevat de mogelijkheid om workflows in te richten waarmee je de automatische opvolging kunt borgen voor het geval een patiënt of medewerker een bepaalde infectie heeft opgelopen. Dergelijke workflows verbeteren de naleving van protocollen voor infectiepreventie en zorgen ervoor dat er geen stappen in het proces worden gemist.

Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat kamers worden gereinigd, gereedschap wordt gesteriliseerd en werknemers de juiste sanitaire protocollen hanteren. Om te helpen met preventieprotocollen, bevat de software ook checklists, assessment-tools en auditfuncties.

Real-time locatiesysteem (RTLS)

Infectiepreventiesoftware kan ook een real-time locatiesysteem (RTLS) omvatten om personeel te ondersteunen bij het onmiddellijk lokaliseren van patiënten binnen jouw faciliteit voor verdere preventie en eventuele isolatie. Deze tool is van onschatbare waarde voor het volgen van de locatiegeschiedenis van een persoon en het nemen van de nodige stappen om specifieke plekken te ontsmetten en verdere infecties te voorkomen.

Gegevensverzameling

Als het gaat om het verzamelen en analyseren van infectiegegevens, kan een vertraging in het slechtste geval tot verdere verspreiding of zelfs sterfgevallen leiden. Minimaal leiden vertragingen of fouten tot boetes en reputatieschade. Het handmatig doorgeven van infectie-informatie is tijdrovend en vervelend. Infectie-gerelateerde communicatie is daardoor vaak vertraagd, gevoelige gegevens worden gedeeld met meer personen dan noodzakelijk en er ontstaan andere uitdagingen ​​die de mogelijkheid van de organisatie om in te grijpen negatief beïnvloeden.

Analysemogelijkheden

Infectiepreventiesoftware biedt vaak ook de mogelijkheid voor voorspellende analyses (predictive analytics). Door het analyseren van grote hoeveelheden (patiënten-)data kun je potentiële uitbraken identificeren en deze proactief voorkomen. Verder bieden realtime dashboards de besluitvormers die informatie die ze nodig hebben voor het nemen van de juiste besluiten om een uitbraak in te perken.

Incidentrapportages kunnen in het bijzonder een belangrijke rol spelen bij het beschermen van patiënten en personeel. Bijvoorbeeld wanneer personeel, patiënten of anderen zien dat protocollen niet worden gevolgd, dan kunnen ze een klacht of suggestie indienen om verdere infecties te helpen voorkomen.

Case management

Infectiepreventiesoftware biedt ook mogelijkheden voor case management. Dit is een essentieel hulpmiddel bij patiënten die voor een langere periode verblijven. Medewerkers kunnen nauwlettend hun voortgang monitoren, noodzakelijke wijzigingen in het zorgplan maken en de patiënt en het personeel tegen infectierisico's beschermen - zelfs nadat de patiënt is ontslagen.

Wat zijn de voordelen van infectiepreventiesoftware?

Software voor infectiepreventie biedt een breed scala aan voordelen voor jullie ziekenhuis- of zorginstelling. Enkele van de meest belangrijke voordelen zijn:

Het redt levens

Bepaalde patiëntgroepen hebben een verhoogd risico op infecties en kunnen hier zelfs door overlijden. Implementatie van de juiste software verbetert niet alleen de zorgervaring, maar kan ook vele levens besparen. Zorgorganisaties moeten handelen in het belang van patiënten, personeel en vaak, de hele gemeenschap. Preventiesoftware helpt om die missie te bereiken.

Gemakkelijke rapportage aan de overheid

In vele landen is het wettelijk verplicht om infectie-uitbraken te melden. Door een centrale database te gebruiken, kun je snel voldoen aan de verplichte interne en externe communicatie. Online rapportage en de mogelijkheid om software volledig in te richten in lijn met jullie organisatiestructuur en procedures, zorgt dat je op ieder gewenste moment een rapportage kunt versturen, zonder dat daarbij ondersteuning van ICT nodig is.

Het zorgt voor realtime inzichten voor het management

Zodra jullie infectiepreventiesoftware live is, heb je toegang tot waardevolle gegevens die inzicht geven in de huidige processen. Je kunt positieve trends identificeren en bepaalde processen voor infectiebestrijding en preventie verbeteren. Tijd is essentieel wanneer er een infectie-uitbraak is, daardoor is een software-oplossing vereist die realtime inzicht levert in de zwakke punten.

Het maakt cross-departementale coördinatie mogelijk

Ieder zorginstelling bevat een veelvoud aan afdelingen voor zowel klinische als administratieve werkzaamheden. Naast jullie eigen medewerkers, zijn er ook leveranciers, freelancers, medewerkers van andere gezondheidszorgorganisaties, medische studenten en anderen aanwezig. Infectiecontrolesoftware maakt het mogelijk om zorg over verschillende afdelingen en professionals te coördineren en naadloos informatie te delen. Hierdoor verkleint ook het risico van verspreiding van de infectie wanneer een patiënt wordt overgedragen van de ene afdeling naar de andere.

Het is kosteneffectief

Zoals de meeste zorgaanbieders zijn ook jullie waarschijnlijk op zoek naar manieren om de kosten te verlagen zonder de veiligheid of kwaliteit van de zorg te verminderen. Infectiepreventiesoftware helpt bij het bereiken van dat doel. Het stroomlijnt de communicatie tussen personeel en verhoogt de efficiëntie van werkzaamheden. Bovendien verminder je het risico op infectie-uitbraken en daarmee de kans op juridische kosten door claims.

Implementatie van software voor infectiepreventie

Als je technologie wilt implementeren voor het voorkomen en beheersen van ziekenhuisinfecties, overweeg dan om over te stappen naar uitgebreide patiëntveiligheidssoftware. Deze technologie bevat workflows, tools voor databeheer en een gebruiksvriendelijke interface. Een all-in-one oplossing die de ervaring van de patiëntenzorg drastisch zal verbeteren.

Als je op zoek bent naar software voor infectiepreventie, dan zijn hier enkele veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat is een infectiepreventie programma?

Een infectiepreventie programma is een set aan voorschriften en protocollen die in een zorginstelling worden geïmplementeerd. Het programma richt zich op potentiële risico's voor virale en bacteriële uitbraken in de instelling. Het volgen en rapporteren van infecties (binnen de juiste software) is eveneens een belangrijk onderdeel van het preventieprogramma.

Wat zijn de meest gangbare methoden voor infectiepreventie?

De vijf belangrijkste preventiemethoden zijn handhygiëne (handen wassen), gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), veilig bediening / verwijdering van scherpe punten, veilig bediening / verwijdering van chemisch afval en veilig beheer van bloed / lichaamsvloeistoffen. Je kunt dit alles beheren in een softwareprogramma voor infectiepreventie.

Wat is de basistechniek voor infectiepreventie?

De meest elementaire aanpak voor infectiepreventie is goed en frequent handen wassen. Het is aangetoond dat deze eenvoudige oplossing het risico op infecties vermindert, vooral in de gezondheidszorg.

Wat is de meest effectieve methode van infectiebestrijding?

Naast preventie is grondige decontaminatie de meest effectieve methode van infectiebestrijding. Dat omvat handen wassen, werkoppervlakken desinfecteren en alle apparatuur steriliseren.

Kan infectiepreventiesoftware de patiëntresultaten verbeteren?

Ja, met de juiste software voor infectiebeheersing hebben zorgmedewerkers realtime toegang tot informatie die ze kunnen gebruiken om uitbraken in hun organisatie te beperken. Infectiepreventiemedewerkers kunnen ook proactiever handelen met tegenmaatregelen voor uitbraken.

Kan software voor infectiepreventie de verspreiding van ziekten in bedwang houden?

Ja, bij correct gebruik kan infectiepreventiesoftware zorgmedewerkers helpen de verspreiding van verschillende ziekten in te dammen. Het biedt verbeterde trackingmogelijkheden en bruikbare gegevens die als leidraad kunnen dienen voor patiëntenzorg en preventieprotocollen.

Ontdek de veelzijdige oplossingen van The Patient Safety Company voor infectiepreventie, patiëntveiligheid, risicobeheer, patiënttevredenheid en meer. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis online demo.

New call-to-action