Skip to content

Huisartsen Utrecht Stad - Klantcase

Updated at: 11 juni 2020

Inhoudsopgave

Transmuraal Incidenten Melden

 

Over Huisartsen Utrecht Stad

Huisartsen Utrecht Stad is een samenwerkingsverband tussen de 158 huisartsen in Utrecht. Door collectieve contractering en belangenbehartiging kunnen zij meer mogelijk maken. Samen met ketenzorgpartners, waaronder verpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten, apothekers, specialisten en andere disciplines, zet HUS zich in voor een excellente kwaliteit van de eerstelijnszorg in Utrecht.

“Al snel ondervonden we de voordelen van het TPSC Cloud™ platform. Applicaties zijn geheel op maat in te richten en zeer gebruiksvriendelijk. Dashboards en rapportages maken trends inzichtelijk.”

Transmurale incidenten

Zowel eerste- als de tweedelijnszorgaanbieders zijn bekend met het melden van incidenten om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren binnen hun eigen organisaties. Een volgende stap is om de incidenten die tussen deze organisaties plaatsvinden onder de loep te nemen. En dit is niet zonder reden:

Van de 10 patiënten die de overgang maken van de eerste naar de tweede lijn of vice versa, is bij 2 tot 5 sprake van een transmuraal incident.”

Deze zorgwekkende cijfers worden bevestigd in een onderzoek dat deel uit maakt van het Transmuraal Incidenten Preventie Programma (TIPP) dat is gericht op het verbeteren van de transmurale patiëntveiligheid in de regio’s Hardenberg en Utrecht.  

Eén van de interventies van het programma is het invoeren van transmuraal incidenten melden (TIM). HUS  is - samen met het UMC Utrecht en Diakonessenhuis – initiatiefnemer geweest van deze interventie.

TIM stelt de organisaties in staat om te leren van incidenten die plaatsvinden tijdens de overdracht tussen organisaties. Op basis van verkregen stuurinformatie kan de kwaliteit van zorg gericht worden verbeterd.

Angelien Borgdorff, tot voor kort/voormalig programmamanager ouderen- en transmurale zorg en TIM-coördinator bij Huisartsen Utrecht Stad, heeft een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van het TIM-proces. Angelien: “we hebben verschillende systemen om het TIM-proces mee te ondersteunen beoordeeld en ondervonden al snel de voordelen van het TPSC Cloud™ platform. Applicaties zijn geheel op maat in te richten en zeer gebruiksvriendelijk. Dashboards en rapportages maken trends inzichtelijk. Daarbij maakten beide aangesloten ziekenhuizen al langere tijd naar tevredenheid gebruik van het TPSC Cloud™ platform. ”

Werking Transmuraal Incidenten Melden

Door middel van het online meldformulier maakt een zorgverlener melding van een transmuraal incident in het incident management systeem. De zorgverlener neemt eventueel ook een verbetersuggestie op in de melding. De TIM-coördinator, ontvangt de melding en maakt hier een samenvatting van voor de betreffende zorginstelling. Afhankelijk van het risico wordt bepaald of een analyse nodig is. Laag-risico-meldingen worden gebruikt voor trendanalyses; op hoog risico-meldingen wordt een analyse uitgevoerd.

De (trend)analyses leiden tot verbeteracties om incidenten in de toekomst te voorkomen. De betreffende zorginstelling is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze acties. In een periodiek overleg worden hoog risico-meldingen en de genomen verbeteracties gezamenlijk besproken. De PDCA-cyclus wordt op deze manier doorlopen.


Toekomstperspectief

Het TIM-project is nog relatief nieuw, toch heeft HUS al grote ambities. Wellicht dat TIM in de toekomst regionaal wordt toegepast en dat - naast zorgverleners - ook de patiënten/cliënten de mogelijkheid krijgen om transmurale incidenten te melden. Dit alles om meer kennis te vergaren, met elkaar te delen en te komen tot veiligere transmurale zorg!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over transmuraal incidenten melden met TPSC Cloud™? Vraag dan geheel vrijblijvend een online demonstratie aan. Maak in 30 minuten kennis met de software en ontdek de vele mogelijkheden.

New call-to-action