Skip to content

Liberein

Updated at: 4 februari 2020

Inhoudsopgave

Eén integraal veiligheidsmanagementsysteem

 

  • Eén integraal veiligheidsmanagementsysteem;
  • Eenvoudig managementinformatie genereren;
  • Ondersteuning van Lean Management door de verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen;
  • Sneller feedback genereren naar de melder van een incident;
  • Informatie doorzetten naar verschillende personen binnen de organisatie o.b.v. autorisatieniveaus en risico-inventarisaties;
  • Gemakkelijk en snel incidenten kunnen analyseren;
  • Medewerkers actief betrekken bij het formuleren van verbeteracties.

Dit zijn de voornaamste beweegredenen geweest van Liberein (ontstaan uit een fusie tussen Ariëns Zorgpalet en Bruggerbosch) om het proces van incidenten melden en afhandelen te digitaliseren door middel van het Veilig Incidenten Melden (VIM) systeem van TPSC. Liberein is een verpleeghuis voor mensen met verschillende vormen van dementie, gelegen aan de rand van Enschede. Liberein streeft er naar om mensen met dementie en hun mantelzorgers, gedurende het proces van dementie, zo veel en zo lang mogelijk het leven te laten leiden zoals men dat wenst.

“TPSC heeft voor ons een uniek integraal systeem gerealiseerd. Zowel cliënt- als medewerkerinformatie wordt vastgelegd. Nu kunnen we verantwoordelijkheden, op het gebied van veiligheid, lager in de organisatie leggen!”

Eén integraal veiligheidsmanagementsysteem

Op dit moment worden cliënt gerelateerde incidentmeldingen nog digitaal geregistreerd in het zorgdossier. Deze oplossing voorziet echter niet in de afhandeling (analyseren en verbeteren) van de meldingen en het genereren van managementinformatie. Hierdoor blijft incident management een tijdrovende exercitie. 

Alle medewerker gerelateerde incidenten worden nu nog op papier gemeld, waarna deze handmatig worden overgezet in een digitaal bestand. Ook dit kost onnodig veel tijd.

Eén van de wensen voor het VIM-systeem is het samenbrengen van beide informatiestromen tot één integraal veiligheidsmanagementsysteem. Dit betekent dat zowel de cliënt- als de medewerker gerelateerde meldingen worden ondergebracht in één digitaal meldformulier.

Bijvoorbeeld: Een cliënt valt uit bed. Een medewerker helpt de cliënt door hem/haar weer in bed te tillen, maar gaat hierbij door zijn/haar rug. Dit incident betreft 2 type incidenten: een cliënt gerelateerd incident (de cliënt valt uit bed) en een medewerker gerelateerd incident (de medewerk gaat door zijn/haar rug). Beide incidenten kunnen nu in één melding worden vastgelegd. Dit is niet alleen een zeer efficiënte manier van incidentmelden, maar levert ook nog eens waardevolle inzichten op.

Om de melder zo veel mogelijk te ontlasten, is het van belang dat informatie maar één keer wordt uitgevraagd en dat er geen vragen worden gesteld die niet van toepassing zijn op de betreffende melding

Automatische signalering calamiteiten

Daarnaast is een signaleringsfunctie toegevoegd voor het tijdig signaleren van calamiteiten. Zowel voor cliënt- als medewerker gerelateerde meldingen wordt op basis van diverse gegevens uit een melding, gesignaleerd of een melding mogelijk een calamiteit betreft.

Deze meldingen worden direct ter beoordeling automatisch doorgezet naar de dagelijkse regiegroep Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). De regiegroep VMS is binnen Liberein verantwoordelijk voor de afhandeling van alle incidentmeldingen. Zij bepalen of de melding gemeld moet worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(SZW). Ook de registratie en opvolging een melding aan de IGZ of SZW is in het VIM systeem ondergebracht.

Omdat, zeker bij ouderen, het letsel naar aanleiding van een incident niet altijd direct zichtbaar is, is tevens voorzien in een herwaardering van het aangegeven letsel. 48 uur na het incident wordt de leidinggevende verzocht om nogmaals het letsel van de cliënt aan te geven. Ook deze herwaardering wordt meegenomen in het signaleren van mogelijke calamiteiten.

Op deze manier wordt de kans dat een melding-plichtig incident niet op tijd bij de IGZ wordt gemeld sterk gereduceerd. 

Meer informatie?

Met de implementatie van het VIM systeem van TPSC is Liberein de eerste zorginstelling in Nederland die de incident-registratie van zowel cliënt- als medewerker gerelateerde incidenten op deze manier heeft geautomatiseerd. 

Wil je meer informatie over de TPSC Cloud™ software? Vraag dan geheel vrijblijvend een online demonstratie aan. Maak in 30 minuten kennis met de software en ontdek de vele mogelijkheden.

New call-to-action