Menu

Geestelijke Gezondheidszorg

Wij bedienen diverse GGZ-instellingen, variërend in grootte & specialisaties

Geestelijke Gezondheidszorg

Voldoe aan de steeds strengere wet- & regelgeving en manage risico's

Uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staan voor een groot aantal uitdagingen, zoals doelmatigheid, transparantie en financiële beperkingen. Waar kwaliteit voorheen een zaak was van de GGZ instelling zelf, is het nu onderdeel geworden van een complex proces van externe sturing, verantwoording en controle door toezichthoudende en financierende partijen. Hierdoor worden GGZ instellingen voortdurend getoetst aan steeds strengere wet- en regelgeving. De GGZ instellingen moeten hieraan kunnen voldoen met steeds minder financiële middelen. Daarbij komt dat de GGZ sector wordt gekenmerkt door een groot aantal risicogebieden, zoals agressie, somatische comorbiditeit, suïcidepreventie, medicatie, veiligheid, dwang & drang, etc.

Procesoptimalisatie en beheersing van risico’s.

Procesoptimalisatie biedt de uitkomst voor de bovengenoemde uitdagingen. Door middel van procesoptimalisatie worden structureel verbeteringen doorgevoerd en kunnen de GGZ instellingen met steeds minder financiële middelen voldoen aan de steeds strengere wet- & regelgeving, en worden risico’s beheerst en tot een minimum beperkt.

TPSC’s Governance, Risk & Compliance Software voor GGZ instellingen.

TPSC’s Collaborative Governance, Risk & Compliance software bevat een breed scala aan software oplossingen speciaal ontwikkeld voor GGZ instellingen met als doel procesoptimalisatie. Met deze oplossingen creëert men een verbetercultuur waarin het verbeteren van kwaliteit en veiligheid voor zowel cliënten als medewerkers continu wordt nagestreefd. Zwaktes in bestaande processen worden boven water gehaald, geanalyseerd en geoptimaliseerd. De verschillende software oplossingen hebben reeds hun dienst bewezen bij verschillende GGZ instellingen, variërend in grootte en specialisatie. 

Neem contact op

Case studie

René Rust, Hoofd Informatisering & Automatisering, Dimence Groep:
Wij zijn zeer gecharmeerd van de mogelijkheid om zelf toepassingen te ontwikkelen. Wij zien de software als een ontwikkelplatform waarmee je een eigen kwaliteitssysteem kan ontwikkelen.
Lees de volledige case

Onze facebook feed

04-04-2019
ThePatientSafetyCompanyNL De implementatie van een digitaal kwaliteitsmanagement systeem heeft invloed op alle lagen van de zorginstelling. Een projectteam met betrokkenen uit verschillende disciplines bevordert betrokkenheid en heeft een positieve invloed op de acceptatie van de organisatie. Maar wie moeten vertegenwoordigd zijn in het projectteam?
27-03-2019
ThePatientSafetyCompanyNL Er komt steeds meer besef dat patiëntenparticipatie de zorg sterk kan verbeteren zonder dat grote veranderingstrajecten nodig zijn. Het selecteren van de juiste participanten is geen eenvoudige opgave, maar essentieel om participatie initiatieven te laten slagen. De nieuwste TPSC blog laat zien hoe je tot de juiste participanten kunt komen:

Blijf op de hoogte van het laatste TPSC-nieuws!