Menu

Radiotherapie

Verbeter de veiligheid en beheers risico’s

Radiotherapie

Wij leveren zowel preventieve als proactieve oplossingen om risico's te beheersen

Verbeter de veiligheid en beheers risico’s binnen Radiotherapie.

Radiotherapie is een complexe en risicovolle behandeling. Radiotherapie is voortdurend onderhevig aan innovatie van processen en technieken, waardoor de behandelingen worden verbeterd. Tegelijkertijd wordt door de complexiteit het risico op fouten vergroot. Zo biedt radiotherapie een steeds grotere slaagkans op genezing. Door het inzetten van zeer geavanceerde technieken kunnen vandaag de dag hoge stralingsdoses met zeer grote precisie worden toegediend. Een keerzijde is echter dat door de inzet van hoge doseringen zelfs een kleine vergissing een ernstige impact kan hebben. Zowel preventieve als proactieve maatregelen zijn van groot belang om een vergissing (in de toekomst) te voorkomen.

Risico inventarisatie & kwaliteitsverbetering radiotherapie.

TPSC’s Collaborative Governance, Risk & Compliance Software omvat zowel preventieve als proactieve oplossingen om zwaktes en risico’s in bestaande processen boven water te halen. Deze worden vervolgens geanalyseerd en geoptimaliseerd. De software ondersteunt het verbeterproces, waardoor risico’s voor patiënten en medewerkers worden verlaagd en de kwaliteit wordt verbeterd. 

Governance, Risk & Compliance software voor de radiotherapie sector.

Daarnaast is zowel in Nederland als in België met TPSC’s Collaborative, Governance, Risk & Compliance software een benchmark opgezet binnen de radiotherapie sector. Op deze manier kan op sectorniveau de procesbetrouwbaarheid worden vergeleken om daarmee het veiligheidsniveau en de kwaliteit van de sector te verbeteren. Van elkaar leren is hierbij het credo. 

Neem contact op

Case studie

Olaf Grimbergen - Applicatiebeheerder, Flevoziekenhuis:
Dankzij de veelzijdigheid en flexibiliteit van het systeem kunnen wij snel en gemakkelijk inspelen op vragen en wensen vanuit de organisatie, overheid & inspectie.
Lees de volledige case

Onze facebook feed

11-12-2018
ThePatientSafetyCompanyNL Hoe zorg je dat zoveel mogelijk incidenten worden gemeld? Neem deze barrières weg!
06-12-2018
ThePatientSafetyCompanyNL Door actief te luisteren naar ervaringen van patiënten/cliënten en hun naasten kan de kwaliteit en veiligheid van zorg sterk worden verbeterd, zonder dat daar grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Maar patiënten-/cliëntenparticipatie werkt alleen onder bepaalde voorwaarden. In de TPSC-blog worden deze voorwaarden beschreven:

Blijf op de hoogte van het laatste TPSC-nieuws!